04 Temmuz 2017

Müşavirliğimiz web sayfasında, soruşturmalarla ilgili bilgileri ihtiva eden "Soruşturmalar" başlığı altında yer alan "Disiplin Soruşturmaları" adlı bölüm, konuya ilişkin değişen mevzuat doğrultusunda güncellenerek, sayfada yayınlanmıştır.

Disiplin Soruşturma Rehberi