15.11.2018 Tarihli, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Sonuç İlanı

12 Aralık 2018

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen Sağlık Personeli Alımı Başvuruları, ilgili komisyon tarafından ilan şartlarına uyan adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre değerlendirilerek sıralamaya giren adaylar belirlenmiştir. Değerlendirme neticesine göre; başvurusu bulunan toplam 530 adaydan 55 asil, 120 yedek olmak üzere toplam 175 adaya ait sonuç ilan edilmiştir. Buna göre açıklanan sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların itirazlarını ilan tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğüne bizzat veya posta yoluyla başvurmak sureti ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtirazlar 5 (beş) iş günü içerisinde ilgili komisyon tarafından değerlendirilip, sonuçlara itiraz eden adaylara bildirilecektir. Kesin listeler ise itirazlar sonuçlandıktan sonra Üniversitemiz WEB sayfasından ilan edilecektir.

İndirilebilir Ekler