23.08.2017 Tarihli Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 2017 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı İlanının Düzeltilmesine Dair İlandır

25 Ağustos 2017

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen Sağlık Personeli Alımı Başvuruları, ilgili komisyon tarafından değerlendirilmiş olup sonuçlar ekli listede verilmiştir. 113 kadroya 639 adayın başvurduğu ilan sonuçlarının değerlendirilmesi; ilan şartlarını taşıyan ve kadroya atanmaya engel durumu olmayan kişiler arasından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre yapılmıştır.

Üniversitemiz web sitesinde 23.08.2017 tarihinde ilan edilen liste ile aynı olan bu düzeltme ilanında, yalnızca önceki ilanda asıl/yedek olarak kazandıkları ilan edilen adayların KPSS puanları eklenmiştir.

Açıklanan sonuçlara itiraz etmek isteyen adayların itirazlarını 05.09.2017-11.09.2017 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’ne bizzat veya posta yolu ile başvurmak sureti ile yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve itirazlar 5(beş) iş günü içerisinde ilgili Komisyon tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kesin listeler ise itirazlar sonuçlandırıldıktan sonra Üniversitemiz web sayfasından ilan edilecektir.

(Sonuçları gösterir listeye sayfanın altındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.)

İndirilebilir Ekler