Adli Rapor Bürosu

2012 Yılı Adli Rapor Bürosu Faaliyet Raporu

 

  1. 910 (Dokuz yüz on) adet savcılık, mahkeme ve diğer adli makamlardan gelen resmi   yazılar kayda alınarak ilgili anabilim dalı ve idari bürolara gönderilmiştir. 

2.  1006 (Bin altı) adet adli yazışma ( Mahkemeler, Savcılıklar v.s.)yapılmıştır.( Bunların                  içerisinde dosya muhteviyatları ve grafiler prosedür gereği Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliğine gönderilmiştir.   

  1. 2735 ( İki bin yedi yüz otuz beş ) adet  Acil Tıp, Adli Tıp ve diğer Anabilim Dalından verilen Kati, Geçici, Adli Kurul Raporları ilgili adli mercilere gönderilmiştir. 
  1. 986 (Dokuz yüz seksen altı) adet adli vaka dosyaların tanzimi zarflanması ve arşivlenmesi yapılmıştır. 
1122 (Bin yüz yirmi iki ) adet  Acil Tıp Anabilim dalına müracaat eden adli vakalara ait grafi, BT, ve CD’lerin teslim alınarak, zarflanıp arşivlenmesi yapılmıştır.

Adli Rapor Bürosu Personel Listesi

 

Ümit Yaşar BOZKURT
VHKİ

Kenan GÖKBAŞI
VHKİ

Mikail TORUNTAY
Memur - Yrd.Hizm.