AKADEMİA SOSYAL BİLİMLER İNDEKSİ (ASOS Index)


 Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), sosyal bilimler alanında düzenli olarak basılı ya da elektronik yayınlanmakta olan “
hakemli” dergileri taramayı ve sosyal bilimler alanında ulusal düzeyde profesyonel indeksleme hizmetini sunmayı hedeflemektedir. Indexte taranmak isteyen dergilerin ASOS Index`e Başvur linkinde sıralanan "süreli yayın kriterlerine" uygun yayınlanıyor olması gerekmektedir. 

 

http://asosindex.com/