Anatomi A.D.

ANATOMİ ANABİLİM DALI

   Anatomi, bilinen en eski Tıp Bilim Dalıdır. Tıbbın temeli olan Anatomi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını gelişim, fonksiyon ve klinik özellikleri çerçevesinde inceler. Köklü bir geçmişe sahip Atatürk Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı, kuruluşundan bugüne kadar kesintisiz olarak eğitim-öğretim hizmetlerini sürdürmektedir. 
   Anatomi Anabilim Dalında, lisans öğrencisi eğitiminin yanında, lisansüstü eğitim verilerek de bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Teorik ve pratik eğitimlerle birlikte Sistematik ve Topografik Anatomiyi esas alan Disseksiyon uygulamaları yapılmaktadır. Kadavra ve maket çalışmalarının yanında bilgisayar destekli teorik dersler verilmektedir. Eğitim-Öğretim Faaliyetleri içerisinde Anabilim Dalımızda ,
1. Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce 1. ve 2. sınıf öğrencilerine
2. Diş Hekimliği Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıf öğrencilerine
3. Eczacılık Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine
4. Sağlık Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine
5. Spor Bilimleri Fakültesi 1. sınıf öğrencilerine
6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencilerine
7. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora öğrencilerine
Anatomi Dersleri verilmektedir.
   Bu faaliyetlerin dışında, Anabilim Dalımızda Öğretim Üyesi, Araştırma Görevlisi seminerleri yapılmaktadır. Öğretim üye ve yardımcıları kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklere katılarak Anatomi alanındaki bilimsel çalışmaları da yakından takip etmektedirler. Anabilim Dalımızda Fakültemiz klinik bölümleriyle birlikte klinik ve deneysel araştırmalar aktif olarak yürütülmektedir. Öğretim Üyelerimiz, yaptıkları bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlatarak, üniversitemizin bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmaktadırlar.
   Anatomi Anabilim Dalında görev yapan tüm öğretim üye ve yardımcılarının en önemli amaçlarından birisi etik ve insani değerlere önem veren, mesleğinde başarılı hekimler yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimini en üst seviyeye çıkarmak, yapılan bilimsel çalışmalarla klinik çalışmalara katkı sağlamak hedeflenmektedir.


ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANATOMİ ANABİLİM DALININ TARİHÇESİ MİSYON VE VİZYONU

Tarihçe
   Anatomi Anabilim Dalı Prof. Dr. Abdullah Yaşar KUYUCU tarafından 1968 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan günümüze kadar Tıp Fakültesi Morfoloji binasında şimdiki yerinde eğitim-öğretimine devam etmektedir. 

Misyon
   Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın misyonu, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, iyi iletişim kurabilen, araştırmacı, etik değerleri gözeten ve toplumda liderlik yapabilecek, özgüveni yüksek hekimler yetiştirmek, topluma bilimsel, çağdaş düzeyde, kaliteli hizmetler sunmak, yaptığı araştırmalarla ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkıda bulunmaktır.

Vizyon
   Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’nın vizyonu, ulusal düzeyde tıp eğitimi, araştırma, yenilikleri takip etme husunda liderliğe ulaşmak, uluslararası düzeyde önde gelen Anatomi Anabilim Dalları arasında saygın bir yer almaktır.

ANABİLİM DALININ FİZİKİ OLANAKLARI
   Anatomi Anabilim Dalında öğrencilerin pratik çalışma yapmalarına imkan sağlayan dört adet laboratuvar mevcuttur. Bu laboratuvarlardan üçünde öğrencilere ders anlatmaya yönelik bilgisayar destekli projeksiyon cihazı bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin pratik yapmalarını sağlamak için bir adet maket odası ile Anabilim Dalının alt katında yer alan kadavra havuzu bulunmaktadır.

TEMEL İLKELER VE DEĞERLER
   Anatomi Anabilim Dalının temel ilke ve değerleri aşağıda belirtilmiştir.
 Evrensellik
 Adalet
 Sorumluluk sahibi olmak
 Sürekli eğitimin önemini kavramak
 Mükemmelliyetçilik
 Dürüstlük, şeffaflık ve iletişime açık olmak
 Bilimsel, etik ve ahlaki değerlere sahip olmak
 İnsan haklarına saygılı olmak
 Güvenli olma
 Yaratıcılık
 Yenilikçilik
 Çevreye duyarlılık

Fotoğraf Galerisi