Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 2018 Yılı Sözleşmelİ Personel (4/b) Alımı İlanı (YENİ)

14 Kasım 2018

Unvan

Adet

Öğrenim Durumu

Aranılan Nitelikler

Hemşire

20

Lisans

Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Hemşire

35

Lise

Hemşirelik bölümü ortaöğretim programından mezun olmak ve ameliyathane hemşireliği, Hemşirelik süreci ve Hemşirelik Bakımı Uygulamaları veya Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarından en az birisine sahip olmak.

ADAYLARDA ARANACAK

GENEL KOŞULLAR

1. Başvuracak Adaylar 657 sayılı kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmak.

2. Adaylar mezuniyetine göre Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans mezunu hemşireler için 2018 KPSS (B) Grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır.

3. Adayın, güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak.

ÖZEL KOŞULLAR:

  • Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
  • Belirtilen özel şartları, başvuru tarihine kadar sağlıyor olmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

  • 1- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
  • 2- Diploma/ Geçici Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
  • 3- İlgili 2018 KPSS Sonuç Belgesi
  • 4- Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’nün web adresinden temin edilecek başvuru formu
  • 5- Aranan niteliklerde şartlara haiz belgelerin ibrazı
  • 6- Adli sicil kaydı.

BAŞVURU:

Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (15.11.2018 / 29.11.2018) mesai saati bitimine kadar Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü’ne yapılacaktır.https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi sitesinde hazırlanan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine şahsen başvurmaları gerekmekte olup, postayla- kargoyla yapılacak başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

Sonuçlar, başvuru bitim tarihini takip eden 10 işgünü içinde www.atauni.edu.tr ve https://atauni.edu.tr/saglik-arastirma-ve-uygulama-merkezi adresinden ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru Adres ve İletişim Bilgileri

Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Atatürk Üniversitesi Kampüsü

Personel Özlük Birimi İletişim : 0 442 344 6640/6641/6645