Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü 2018 Yılı Sözleşmeli Personel (4/B) Alımı Kesin İlan Sonuçları

26 Eylül 2018

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilan edilen sağlık personeli alımı ve itiraz başvuruları, ilgili komisyon tarafından ilan şartlarına ve KPSS sonucuna göre değerlendirilerek başarılı olan adaylar ve yedekleri belirlenmiştir.

Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlar sırası ile web sayfamızdan ilan edilerek çağrılacaktır.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar 27.09.2018 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurmaları gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 17.10.2018 mesai saati (17:00) bitimine kadardır.

Posta Yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Asil Olarak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • 1- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
  • 2- Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • 3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • 4- Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  • (Diplomanın aslını ibraz etmek suretiyle getirilen fotokopi tarafımızca onaylanabilecektir.)
  • 5- Aşağıdaki bağlantıdan alınacak ve 2 adet hazırlanacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Fotoğrafı yapıştırılmış, Seri ve No.su ayrı ayrı yazılmak suretiyle)

  • 6- Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.

İndirilebilir Ekler