Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel Alımı Yedek Aday İlanı

03 Eylül 2019

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre sağlık personeli alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayın yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek adayın listesi aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek aday 03.09.2019 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi: 10.09.2019 saat (16: 00) a kadardır.

(Aşağıda ilan edilen yedek adayın müracaat etmemesi halinde, yedek listeden sırası ile, sitemizden ilan edilmek suretiyle, duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Çağrılan Yedek Adaydan İstenilen Belgeler :

  • 1- 2 Adet vesikalık fotoğraf
  • 2- Nüfus cüzdan fotokopisi
  • 3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
  • 4- Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti
  • (Diplomanın aslı ile fotokopisi birlikte getirilmek suretiyle tarafımızca onaylanabilecektir)
  • 5- Buradaki bağlantıdan alınıp hazırlanabilecek 2 Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu
  • 6- Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu

İndirilebilir Ekler