Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü 2018 Yılı 4/B Sözleşmeli Personel (Eczacı) Alımı Yedek Aday İlanı

13 Kasım 2018

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre Eczacı alımına yönelik ilan etmiş olduğumuz asil kazananlardan müracaat etmeyen adayların yerine göreve başlamaya hak kazanan yedek aday listesi aşağıdadır.

Göreve başlamaya hak kazanan yedek aday 13.11.2018 tarihinden itibaren aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sigortalılar Şubesine başvurması gerekmektedir.

Son başvuru tarihi : 22.11.2018 saat 16: 00'ya kadardır.

(Aşağıda ilan edilen yedek adayların müracaat etmemesi hâlinde, yedek listeden sırası ile sitemizden ilan edilmek suretiyle, duyurulacaktır.)

Posta Yolu İle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Çağrılan Yedek Adaylardan İstenilen Belgeler :

  • 1- 2 Adet vesikalık fotoğraf.
  • 2- Nüfus cüzdan fotokopisi.
  • 3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
  • 4- Diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
  • (Diplomanın aslı ile fotokopisi birlikte getirilmek suretiyle tarafımızca onaylanabilecektir).
  • 5- Bağlantıdan alınıp hazırlanabilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet olup, fotoğrafı yapıştırılıp, eksiksiz doldurulacaktır)
  • Aile Hekimliği veya Sağlık Ocaklarından alınacak Sağlık Raporu.

İndirilebilir Ekler