Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Tarihçe

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATA-BUAM), 19 Nisan  2017 Tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

...

Bitkisel Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATA-BUAM), 19 Nisan  2017 Tarih ve 30043 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek.

  • Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek.
  • <...

    VİZYON: Bitkisel üretim alanında üretici ekseninde güven sağlayıp, örnek teşkil etmek.

    • Toprağın ve çevrenin ne derece vazgeçilemez olduğunu gösterip, tarımın en büyük ekonomik güç olduğunu ispat etmek.
    MİSYON: Üniversite bünyesinde bitkisel üretim alanında yürütülecek üretim, uygulama, araştırma, yayım ve eğitim gibi konularda gerekli organizasyonları sağlamak.
    • Başta bölge tarımı olmak üzere ülkemizde tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sunmak.