Bölüm Başkanları

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölüm Başkanı             Öğr. Gör. Murat ÖZDEMİr
 
 
Gıda Kalite Kontrol ve Analizi                                            Öğr. Gör. Murat ÖZDEMİr

İnşaat Bölümü                                                                    Öğr. Gör. M. Sait GÜL

Çocuk Gelişimi                                                                   Yrd. Doç. Dr. Olcay GÜLER

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölüm Başkanı                    Yrd. Doç Dr. Olcay GÜLER