Çalışma Alanları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları kendi alanlarında araştırmacı,
Edebiyatçı ve uzman olabildikleri gibi,
Dünyadaki pek çok üniversitede Türkçe,
Türk Kültürü, Osmanlı Türkçesi ve Tarihi alanlarındaki dersleri de okutabilecek donanıma sahip olarak yetişmekte,
Yurt dışındaki Türkoloji Bölümleri,
Orta Asya ve Ortadoğu Araştırma Merkezleri ile Türkiye Araştırmaları Merkezlerinde görev alabilmektedir.

Bölüm mezunları disiplinler arası birikimleriyle özel radyo ve televizyonlarda, kamu veya özel kurumların ilgili birimlerinde de çalışabilmektedir.