Çocuk Cerrahisi A.D

                           ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 

 BİRİMİN MİSYONU: 

       Toplumun hızlı gelişim değişim sürecinde iletişim araçları ile halka hizmet ve yaşam boyu eğitim hedeflerini yayarak etkili rol alabilen, evrensel nitelikte ve uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilgi üretebilen ve bunu toplumun öncelikli gereksinimleri doğrultusunda kullanarak kişilerin sağlığını koruyacak ve hastalıklarını iyileştirecek hekimler yetiştirmek,  Mezuniyet sonrası uzmanlaşmada en kaliteli eğitim ve araştırma olanaklarını geliştirmek, Ülkenin gereksinimlerine göre sağlık politikasının oluşmasına katkıda  bulunmaktır. 


BİRİMİN VİZYONU:

      Bulunduğu bölgedeki toplumun sağlık düzeyinin gelişmesi ve korunması için sağlık hizmeti ihtiyacına çağdaş yaklaşım ile üst düzeyde cevap veren, hasta ve çalışanlarının memnuniyetinin sürekli arttığı, tanı ve tedavide çağdaş teknoloji ve yöntemleri uygulayan, evrensel ölçülerde sağlık hizmeti üreten Anabilim Dalı olmaktır. Kısaca sağlık hizmetinde güncel bilgi ve en son teknolojiyi sunmak, modern anlayışın hakim olduğu hastane yönetimi sayesinde, verimlilikle birlikte hasta haklarını ve memnuniyetini ön planda düşünmek, uluslar arası düzeyde tanınan bir Anabilim Dalı olmaktır.