Değerler

 Bilimsellik  
Yaşam boyu öğrenme
Katılımcılık ve paylaşımcılık
Adalet ve özgürlükten yana olma
Ulusal ve evrensel değerlere bağlılık
Yaratıcı düşünme ve yeniliğe açık olma
Emeğe saygı gösterme ve başarıyı takdir etme
İyi yönetişim anlayışını benimseme ve uygulama
Şikâyet etmek yerine çözüm üretme ve uygulama
İnsan haklarına ve düşünce farklılıklarına saygılı olma