Dermatoloji A.D

Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Vizyon: Ulusal ve uluslar arası alanda bilimsel ve akademik çerçevede adından söz ettiren bir klinik olmak. Çağdaş eğitim kalitesinin gereğini yerine getirmek ve katkıda bulunmak. 

Misyon: Cumhuriyet’in temel niteliklerine bağlı, iyi iletişim kurabilen, uyumlu, girişimci, paylaşımcı, çözüm üreten, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, sorgulayan, eleştiren, ulusal ve uluslar arası yeniliklere açık, etik değerleri gözeten, farklı, geniş ve düşüncelere saygılı, sorumluluk sahibi, mesleki bilgi donanımına sahip, çağdaş uygarlığı hedefleyen, evrensel bilgiye ulaşmayı ve üretmeyi ilke edinen öğrenci, uzman ve akademisyenler yetiştirmek. Kentimize, bölgeye ve topluma çağdaş ve kaliteli hizmet sunmak.

Birim Yöneticisinin Mesajı (Amaç ve Hedefler)  Öğretim üyeleri olarak amacımız hem kentimize ve hem de bölgeye en iyi şekilde hizmet vermektir. Bu hizmet kliniğimize müracaat eden hastaları tedavi etmek ve bilimsel katkı şeklinde olmaktadır. Bu hizmet ve bilimsel katkı anabilim dalımızın kuruluşundan beri devam etmektedir. Bu anlamda gerek Tıp Fakültemizin gerekse anabilim dalımızın toplum nezdinde saygın bir yeri vardır. Amacımız bu saygınlığı daima korumak ve bize verilen bayrağı en üst düzeylere ulaştırabilmektir. Anabilim dalı olarak bunu takipçisi olacağımızı belirtmek isterim.

Tarihçe: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi ’nin kuruluşu 1966 yılında olmuştur. Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniğinin kuruluşu da aynı yıl içerisinde gerçekleşmiştir.