Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi

Tanıtım

Vizyon ve Misyon

VİZYON: Türk dilinin uluslararası iletişimde yaygınlık kazanması için; Türkiye’nin, içinde bulunduğu bölgenin ve Üniversitemizin uluslararası ilişkilerine katkı sağlanacaktır. Merkez, Üniversitemiz bünyesindeki uluslararası öğrencilere ve ana dili Tü... VİZYON: Türk dilinin uluslararası iletişimde yaygınlık kazanması için; Türkiye’nin, içinde bulunduğu bölgenin ve Üniversitemizin uluslararası ilişkilerine katkı sağlanacaktır. Merkez, Üniversitemiz bünyesindeki uluslararası öğrencilere ve ana dili Türkçe olanlara etkin dil kullanım becerisi kazandıracak bilgi ve birikimi bünyesinde bulundurma; bölgede yapılacak bilimsel ve sosyal faaliyetlerde ilgili kurum ve kuruluşları yönlendirme özelliklerine sahiptir.
MİSYON: Uluslararası öğrencilerin ve Türk uyrukluların Türkçe’deki becerilerini geliştirme, Türk dilini aktif kullanabilme yetisi kazandırma, geliştirme ve belgelendirme, söz konusu becerilerin kazandırılması konusunda araştırma ve uygulamaları destekleme görevini yüklenmiştir.

Tarihçe

DİLMER, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 17.09.1993 tarih ve 18865 sayılı kararı ile kurulmuştur. Merkez, akademik ihtiyaçlar nedeniyle, Yabancı Diller Yüksek Okuluna dönüştürülmüş ancak merkezin de devamlılığına karar verilmiştir. Bu aşamada uluslara... DİLMER, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 17.09.1993 tarih ve 18865 sayılı kararı ile kurulmuştur. Merkez, akademik ihtiyaçlar nedeniyle, Yabancı Diller Yüksek Okuluna dönüştürülmüş ancak merkezin de devamlılığına karar verilmiştir. Bu aşamada uluslararası öğrencilerin Türkçe öğrenim ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkez yeniden yapılandırılmış ve DİLMER’in yönetim kadrosu 2010 yılında tekrar oluşturulmuştur. Merkezin adı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 30.11.2016

tarihli kararıyla "Türkçe Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATATÖMER)" olarak değişitirilmiştir. ATATÖMER faaliyetlerine Yabancı Diller Yüksekokulunun da bulunduğu binanın 2. katında devam etmektedir.