Eczacılık Fakültesi

!!! Ders programı güncellemesi yapılmıştır (Şubelere ayırma ve derslik değişimi) !!!

Anket Sonuçları

Tarihçe

Fakültemizin kurulması Bakanlar Kurulu’nun 30.05.1997 tarih ve  97/9535 sayılı kararnamesi ile kararlaştırılmış olup, bu karar 04.07.1997 tarih  ve 23039 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra &n...

Fakültemizin kurulması Bakanlar Kurulu’nun 30.05.1997 tarih ve  97/9535 sayılı kararnamesi ile kararlaştırılmış olup, bu karar 04.07.1997 tarih  ve 23039 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra  25.08.1997 tarih ve 7890-16213 sayılı kararname ile Eczacılık Fakültesi Dekanı  atanmış, kuruluş çalışmalarına fiilen başlanmıştır. 1998-1999 eğitim-öğretim  yılından itibaren fakültemize öğrenci alınmaktadır. Fakültemiz halen Temel  Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü ve Eczacılık  Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölüm ve bunlara bağlı Analitik Kimya,  Biyokimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Farmakognozi, Farmasötik Toksikoloji,  Farmasötik Kimya, Farmakoloji, Farmasötik Botanik, Eczacılık İşletmeciliği,  Klinik Eczacılık ve Farmasötik Teknoloji Anabilim Dallarından oluşmaktadır. 

Türkiye’de şu anda öğrenci alan Eczacılık Fakültelerinden biri olan fakültemizde 2005-2006 yılından itibaren 5 yıllık lisans programı uygulanmaya başlanmıştır. Avrupa Birliği uyum süreci içinde Türkiye Cumhuriyeti Eczacılık Fakülteleri’nin Avrupa Birliği üyesi ülkeler ile uyum sağlamaya çalışmaları sonucunda eğitim-öğretimin standardize edilebilmesi için Türkiye’deki Eczacılık Fakülteleri Dekanlarının oy birliği ile uygulamayı kararlaştırdıkları “Eczacılık Fakülteleri Çekirdek Müfredatı Programı” çerçevesinde eğitim-öğretim yapılmaktadır. Fakültemiz 2017-2018 öğretim döneminde 16. dönem mezunlarını vermiş bulunmaktadır.  2018-2019 eğitim-öğretim dönemi itibariyle 347 lisans öğrencisi eğitimini sürdürmektedir. Fakültemizin lisansüstü eğitimi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 3 yüksek lisans ve 2 doktora programı ile devam etmektedir.

Eczacılık Fakültesi, kuruluş çalışmalarına Tıp Fakültesi Morfoloji binasında başlamış ve 2009 yılı Haziran ayında yeni binasına taşınarak faaliyetlerini bu mekânda sürdürmeye devam etmiştir. Yeni binada akademik ve idari personelin daha rahat çalışabilmeleri için gerekli olan bütün düzenlemeler yapılarak teknik altyapı donanımı sağlanmış, diğer yandan da öğrencilerin nitelikli bir eğitim almalarına yönelik ortamlar oluşturulmuştur. Binamızda 1 tanesi 72 kişi, 2 tanesi 108 kişi, 2 tanesi 144 kişi, 1 tanesi 50 kişi öğrenci kapasiteli 6 adet derslik, 1 adet 35 kişilik lisansüstü derslik, 1 konferans salonu, 2 toplantı salonu, 11 araştırma laboratuvarı, 1 tablet basım laboratuvarı, 1 mikroskop laboratuvarı, 1 hayvan araştırma laboratuvarı ve 3 hücre kültürü laboratuvarı, 4 öğrenci laboratuvarı, 1 kütüphane, 2 okuma salonu, 2 uygulama eczanesi, 1 bilgisayar laboratuvarı, 32 adet çalışma ofisi, 8 adet idari personel odası, 1 adet kimyasal depo, 2 adet öğrenci kulübü odası, hobi odaları, grup çalışma odaları, iş sağlığı ve güvenliği odası, anabilim dallarına ait depolar, herbaryum ünitesi ve kantin bulunmaktadır. Çağın gerektirdiği teknolojik donanımlı bilgisayar laboratuvarında öğrenciler, alanlarıyla ilgili olarak günümüzün gerektirdiği bilişim sistemlerini kullanma becerisi edinmekte ve internet aracılığıyla enformasyon kaynaklarına ulaşabilmektedirler.

Vizyon ve Misyon

MİSYONUMUZ

 • İlacın araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda etkin görev ve sorumluluklar alan; kimyasal/doğal kaynaklı ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin akılcı...

  MİSYONUMUZ

  • İlacın araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesinden hastaya ulaştırılmasına kadar geçen tüm aşamalarda etkin görev ve sorumluluklar alan; kimyasal/doğal kaynaklı ilaç ve ilaç dışı sağlık ürünlerinin akılcı kullanımı ile sağlık konusunda danışmanlık yapan;  etik değerlere bağlı; gelişmeye ve öğrenmeye açık eczacılar yetiştirmek,
  • Üniversite, toplum ve endüstri işbirliği ile ülkemizde ve bölgemizde ihtiyaç duyulan toplum sağlığına yönelik akademik ve sosyal faaliyetlerde bulunmaktır.  

  VİZYONUMUZ

  • Uluslararası düzeyde eğitim programlarını fakültemizde oluşturmak,
  • Eczacılık alanında, ülkemizdeki öncü fakültelerden biri olmak,
  • Bölgemizdeki tıbbi ve aromatik bitkilerin bölge ekonomisine kazandırılmasına yönelik akademik çalışmalar yapmak,
  • Bölgemizdeki sağlık problemlerine yönelik akademik araştırmaların sayısını artırmaktır.

  HEDEFİMİZ,
  Ulusal ve uluslararası yetkinliğe sahip, yenilikçi bir yaklaşımla eczacılık eğitimi veren, etkili iletişim becerilerini kullanan, doğru karar alıp uygulayan, yaşam boyu öğrenme ve öğretmeyi ilke edinmiş girişimci eczacılar yetiştiren; çağdaş eğitim ve araştırma stratejileri oluşturan önder bir fakülte olmaktır.

İletişim

Alt Etik Kurul