Enfeksiyon Hastalıkları A.D


 ENFEKSİYON HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

ANABİLİM DALI TARİHÇESİ, MİSYON VE VİZYONU 

Tarihçe: Anabilim Dalımız 25 Şubat 1983 tarihinde Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalının YÖK yasası gereğince ikiye ayrılması sonucu kurulmuş ve ilk başkanlığına Prof Dr. Şerafettin Yılmaz getirilmiştir.

  Birimimizde yılda 8000 civarında poliklinik hastasına hizmet verilmekte 3000 civarında hastaya da yataklı tedavi uygulanmaktadır. Anabilim Dalımız`da Tıp Fakültesi 5. Sınıf öğrencileri üçer haftalık süreler ile uygulamalı eğitim almakta, ayrıca Tıp Fakültesi 3. Sınıf öğrencileri ve Erzurum Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu hemşirelik bölümü 2. Sınıf öğrencilerine ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerine Enfeksiyon Hastalıkları  dersleri teorik olarak verilmektedir. 

 Misyon ve Vizyon:

Anabilim dalımız enerjisini, öncelikli olarak eğitim öğretim ve hastaların daha kaliteli bir şekilde tanı ve tedavilerinin yürütülebilmesi üzerine kurmuştur. Bu nedenle misyonumuz güncel bilimsel gelişmelerin ışığı altında daha nitelikli bir eğitimi baz alarak, bunlara uygun şekilde hekim ve uzman hekimler yetiştirmeyi ana hedefi haline getirmektir. Ayrıca güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak kliniğimize başvuran hastalarımızın, öncelikle memnuniyetini esas alarak tanı ve tedavilerini yürütmektir.

 Birimin Hedefi: Amacımız eğitim, öğretim ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yanı sıra etik ve insani değerlere önem veren mesleğinde başarılı hekimler yetiştirmektir. Günümüzde toplum sağlığı ve hastane enfeksiyonları açısından tehdit oluşturan hastalıklar hakkında güncel bilgileri canlı tutarak gerekli önlemleri almak, bu konular hakkında eğitim vermek ve olası süreçleri profesyonel şekilde yürütmektir. Hastane enfeksiyonları, Yağun bakım enfeksiyonları, Febril Nötropeni, Hemotoloji enfeksiyonları, cerrahi alan enfeksiyonları, hastane strerilizosyonu ve dezenfeksiyonu, infeksiyon komitesi programı gibi işlemleride başarılı bir şekilde  yürütmektir
 

 ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER

 Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı bulunduğu bölgede Araştırma Görevlileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerine yeterli eğitim ve öğretim olanağı sağlayabilmesinin yanı sıra, kliniğimize başvuran hastalarımızın tanı ve tedavilerini de eksiksiz olarak yerine getirebilecek donanıma sahiptir. Eğitim amacıyla kliniğimiz laboratuarında, Gram boyama, periferik yayma, dışkı incelemeleri, idrarın kalitatif yöntemlerle incelenmesi, kültür alma yöntemleri ve kültür değerlendirme prensipleri verilmektedir. Bu amaca hizmet etmek için kliniğimize ait biri eğitim tipinde olmak üzere iki adet mikroskop, etüv, ELISA cihazı ve derin dondurucumuz bulunmaktadır. Kliniğimizde tanısal olarak, lumbar ponksiyon, kemik iliği aspirasyonu ve karaciğer biyopsi işlemleri yürütülmektedir.

ANABİLİM DALI FİZİKİ OLANAKLARI

    Servisimiz 33 yatak kapasitelidir. Ayrıca Kırım Kongo kanamalı ateşi ve influenza vakaları için 12 yatak kapasiteli ek servisimiz hizmete açılmıştır. Servis içerisinde yatan hastaların mikrobiyolojik tetkiklerinin yapıldığı, araştırma görevlileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerine uygulamalı eğitimin verildiği mikrobiyoloji ve seroloji laboratuarları bulunmaktadır