Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN’in "Karvan-ı Ömr" İsimli Kitabı Çıktı.

31 Aralık 2015

Fakültemiz öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN`in hazırladığı "Karvan-ı Ömr" isimli kitap, yayımlandı. Eser, Servet-i Fünun dergisinde şiirleri yayımlanan Hüseyin Daniş`in "Karvan-ı Ömr" isimli şiir kitabını konu almaktadır. Çalışmada bütünlük sağlamak maksadıyla Hüseyin DANİŞ`in tespit edilebilen bütün şiirleri eklenmiştir.