Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon A.D

FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI

12 şubat 1966 tarihinde Tıp Fakültesinin kuruluşu ile birlikte faaliyetine başlayan Anabilim dalımız bugüne kadar çok sayıda öğretim üyesi ve uzman hekim yetiştirmiştir. Başlangıçta Numune Hastanesi’nde hizmete başlayan kliniğimiz daha sonraları Araştırma hastanesinin zemin ve giriş katlarında faaliyetlerini sürdürmüştür. Şu anda Yakutiye Araştırma Hastanesi Ek binada Spor Hekimliği ve Romatoloji Bilim Dalları ile birlikte 55 yatak kapasitesi ve yatan hasta ve ayaktan tedavi için ayrılmış tedavi üniteleriyle hizmet vermektedir. 

Poliklinik Hizmetleri: Polikliniğimizde romatoloji, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, algoloji, osteoporoz ve spor hekimliği alanlarında hizmet verilmektedir.

             

Misyonu:

1. Ülkemiz ve dünya ölçeğinde tıp doktoruna fiziksel tıp ve rehabilitasyon alanında gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,

2. Tıbbi rehabilitasyon alanında hastalarına üstün nitelikli hizmet sunan uzmanlar 

yetiştirmektir.

3. Bölgemiz insanına en üst düzeyde sağlık hizmeti sunmak

Vizyonu:

1. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında dünya standartlarında, çağdaş bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek,

2. Alanımızda akademik çalışma potansiyeline sahip bilimsel araştırma yapabilen uzmanlar yetiştirmek,

3. Tanı ve tedavi prosedürlerinde giderek yaygınlaşan ileri teknolojinin kullanımına ait bilgi ve becerilerle donatılmış uzmanlar yetiştirmek

4. Nitelikli sağlık hizmeti sunumunda ileri teknolojilerin bölge insanının hizmetine sunmak

 

 Anabilim Dalının Farklı akademik Faaliyetler Arasındaki Öncelikleri

Öncelikle Anabilim dalımız bünyesinde hem çağdaş hem de ülke gerçeklerine uygun bir tıp öğrencisi ve uzmanlık eğitimi vermeye çalışmaktayız. Bunun yanı sıra alanımızda misyonumuza ve vizyonumuza uygun olarak bilimsel araştırmalar üretmek ve dünya bilimine katkıda bulunmak çabasındayız. Yine anabilim dalı bünyesindeki kliniğimizde bölge halkına gerek yataklı gerekse ayaktan tedavilerle nitelikli sağlık hizmeti sunma çabamız da devam etmektedir.

               

Anabilim Dalının Tercih Ettiği Öğretim Yaklaşımları

Anabilim dalımızda tıp eğitiminde fakültemizin son yıllarda uygulamaya başladığı entegre eğitim sistemi uygulanmaktadır. Tıp eğitiminde ve uzman eğitiminde data show gibi son teknolojiler kullanılmaktadır.

Bilimsel çalışmalarda özellikle romatoloji ve çeşitli rehabilitasyon alanları ( nörolojik rehabilitasyon, kardiopulmoner rehabilitasyon, ortopedik rehabilitasyon, pediatrik rehabilitasyon vb.) ön planda olmaktadır. Anabilim dalımız, bünyesindeki poliklinik ve klinik hizmetleriyle, sadece Erzurum halkına değil tüm Doğu Anadolu bölgesine nitelikli sağlık hizmeti sunmaktadır. Gerek üniversite bünyesinde gerekse sivil toplum örgütleriyle işbirliği yaparak zaman zaman bilimsel ve halk toplantıları yapmaktadır. Ayrıca zaman zaman radyo ve televizyon aracılığıyla da halka ulaşabilmekteyiz.

Anabilim Dalımız çoğu tıp fakültesinde olmayan yataklı ünite kapasitesi, cihaz, donanım ve kaliteli öğretim üyesi profili ile hizmet vermektedir. Öncelikle Anabilim dalımız bünyesinde kurulmuş olan romatoloji, algoloji ve spor hekimliği bilim dallarının daha iyi hizmet verebilmesi için gerekli yan dal uzmanlarının yetiştirilmesi çabamız süratle devam etmektedir. Halen Anabilim Dalımızda romatoloji yan dalı uzmanı olan bir öğretim üyemiz bulunmaktadır. Ayrıca 5 öğretim üyesi algoloji yan dal ihtisası almış olup bu alanda algoloji hizmetleri de verilmektedir.           

  

Yataklı ve ayaktan tedavi üniteleriyle hizmet veren kliniğimizde bayan ve erkek elektroterapi üniteleri ile rehabilitasyon ve egzersiz üniteleri aktif olarak çalışmakta olup kas-iskelet sistemi patolojisi olan hastalara, romatolojik hastalara, ortopedik ve nörolojik hastalara hizmet verilmektedir.

   

·               Enjeksiyon ve Kür Tedavisi Odası: Romatizmal hastalıkların ve osteoporotik hastaların tedavisinde kür tedavisi uygulamaları, eklem içi uygulamaları ve yumuşak doku enjeksiyonları ile aktif olarak  kullanılmaktadır.

 

 

TEDAVİ ÜNİTELERİ

·         İzokinetik Test ve Egzersiz Ünitesi: Spor Hekimliği ve ortopedik rehabilitasyon alanında kullanılan ve ileri bir teknoloji ürünü olan bilgisayar destekli izokinetik test ve egzersiz cihazı ile hizmet verilmektedir.

 

·         Serebral Palsy (spastik çocuk) Ünitesi: Pediatrik rehabilitasyon alanında önemli bir boşluğu dolduracak olan bu ünitenin kurulması tamamlanmış olup, Çocuk nörolojisi ve ortopedi ile birlikte ortak konsey için ekip oluşturulmuş ve bu hastalıkta ve nörolojik rehabilitasyonda fokal spastisitede uygulama alanı olan Botulinum Toxin Tip A uygulaması EMG eşliğinde yapılmaktadır. Serebral palsy yanısıra hemofilili hastalara ve diğer pediatrik hastalara da bu ünitede rehabilitasyon hizmeti verilebilmektedir.

 

·         Denge ve koordinasyon ünitesi: Periferik ve santral vertigonun ayırt edilmesinde de kullanılabilen, denge ve koordinasyonun tedavisinde kullanılan bilgisayarlı denge ve koordinasyon cihazı da kliniğimize kazandırılmıştır.

·         Lenfödem tedavi ünitesi: Lenf drenajının sağlanmasında kullanılan pnömotik intermittent kompresyon cihazı  kliniğimizde uygulanmaktadır.

·         Bel Okulu Ünitesi: Bel ağrılı hastaların eğitimi için bel okulu açılması ve teknolojik cihazlar aracılığıyla hastaların eğitilmesi için altyapı tamamlanmış olup gerekli eğitim verilmektedir.

·         EMG ünitesi: Periferik sinir nöropatik hastalıklarının teşhisinde kullanılmak üzere EMG cihazı kliniğimize kazandırılmıştır.

·         Yumuşak Doku Ultrason Ünitesi: Kliniğimizde kas-iskelet sistemi ve romatolojik hastalıklarının tanı ve takibinde kullanılmaktadır. Mentamove : EMG biofeedback özelliği taşıyan bu cihaz ile fasiyal paralizili hastalarda, hemiplejik ve paraplejik hastalarda rehabilitasyon amaçlı olarak kullanıma girmiştir.

Powerplate: Kas güçlendirme, yağ tüketimi, anti-sellülit, esneklik, dolaşım sisteminin düzenlenmesi, relaksasyon, osteoporoz ve anti-aging amaçlı olarak kullanıma başlanmıştır. 

 

Lazer tedavisi : Ağrı ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde kulanılmaktadır.

Omuz ve diz için CPM cihazı: Omuz ve diz kontraktürlerinin ortopedik rehabilitasyonunda  yararlanılmaktadır

ESWT Ünitesi: Plantar fasiit, epin kalkanei, lateral epikondilit, myofasial ağrı sendromu tedavisinde kullanılmaktadır.

Ayrıca ileriye dönük olarak uygun fiziki koşulların sağlanmasıyla birlikte, kardio-pulmoner test ve rehabilitasyon ünitesi, yürüme analizi laboratuarı, yanık rehabilitasyonu ünitesi, geriatrik ve kanserli hastaların rehabilitasyonu ünitesi de kurulması düşünülmektedir.

Anabilim dalımız eskiden beri kongre, sempozyum gibi bilimsel aktivitelere büyük önem vermektedir. Yurtiçi ve yurtdışında yapılan bu tür bilimsel aktivitelere aktif katılımlarla birlikte pek çok kez ilimizde ulusal sempozyumlara ev sahipliği yapmıştır. İleri tarihlerde de gerek sempozyum gerekse ulusal kongre bazında ev sahipliği yapma hazırlıklarımız devam etmektedir.


Anabilim Dalınca yürütülmekte olan eğitim-öğretim faaliyetleri

Her hafta Perşembe günleri saat 12.30-13.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak asistan ve öğretim üyesi seminerleri ile dergi kulübü ve olgu sunumları yapılmaktadır.

HASTANEDE KLİNİĞİ OLAN ANABİLİM DALLARININ İLAVE VERECEĞİ BİLGİLER

Klinik ve poliklinik telefon numaraları:

Erkek Asistan:           Tlf No: 7081

Bayan Asistan:          Tlf No: 7080

Hemşire Seti:            Tlf No: 7087-7088

Sekreterlik :               Tlf No: 7089

Poliklinik sekreter      Tlf No:  6861

      Klinik hasta yatak sayısı: 55

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon polikliniği: Yakutiye hastanesi zemin kat poliklinikler kısmında. Hafta içi her gün 08.30-12.00 ile 13.30-17.00 saatler arasında hizmet vermektedir.

1.           Poliklinikte muayene edilen ortalama günlük hasta sayısı: 80

     Poliklinikte muayene edilen ortalama yıllık hasta sayısı: 9600