Fizyoloji A.D

TIP FAKÜLTESİ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

1. ANABİLİM DALI BAŞKANI YAZISI

Anabilim Dalımızın amacı öncelikle lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine tıbbi fizyoloji alanında iyi eğitim vermek, ayrıca diğer anabilim dalları ile ortak bilimsel çalışmalar yapmaktır.

2. ANABİLİM DALI TARİHÇESİ, MİSYON VE VİZYON

Tarihçe:

Fizyoloji Anabilim Dalımız Prof. Mithat Torunoğlu tarafından 1967 yılında kurulmuştur. 

Misyon:

Temel tıp bilimlerinden olan fizyoloji, canlıların dokularının, organlarının görevlerini ve bu görevleri nasıl yerine getirdiğini inceleyen bir bilim dalıdır.

Tıp doktoru, diş hekimi, eczacı, hemşire, ebe, diyetisyen ve diğer yardımcı sağlık personeli ve bilim insanı yetiştirmek amacıyla temel ve ileri fizyoloji eğitimi vermek.

Etik kurallara uygun bir şekilde insan ve deney hayvanları üzerinde bilimsel araştırma yapmak ve bilgi üretmek.

Vizyon:

Uluslararası ölçütlere uygun temel ve ileri Fizyoloji eğitimi vermek,

Kendi alanında bilgili, kültürlü, iyi iletişim kurulabilen, meslektaşlarına ve öğrencilerine saygılı akademisyenler yetiştirmektir.

3. ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER

Solunum fonksiyon testleri,

Sıçan koşu bandı ile sıçanlarda egzersiz çalışmaları,

MP-100 sistemi ile elektrofizyoloji çalışmaları

4. ANABİLİM DALI FİZİKİ OLANAKLARI

Laboratuvar olanakları, derslikler v.s.

2 öğrenci laboratuarı, 3 adet araştırma laboratuarımız ve bir seminer salonumuz  mevcuttur.