Genel Sekreterlik

Üniversitemiz İdari Personeline öğretim dönemleri boyunca verilmekte olan ikinci öğretim kapsamında fazla mesai ücreti ödemeleri Kasım 2018'den itibaren Üniversitemiz Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce EBYS sistemi üzerinde hazırlanan "Elektronik Puantaj Cetveli'ne işlenmeye başlanacak olup, bu bağlamda 06.11.2018 Salı günü saat 14.00'da Üniversitemiz Kültür Merkezi Mavi Salon'da bir eğitim programı düzenlenecektir.

Söz konusu eğitim programına, Birimlerimizin ilgili yöneticisi ve görevlendirilecek puantörler (puantajların düzenlenmesinden sorumlu kişi/kişiler) ile katılım sağlanması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

İletişim