GENEL TANIMI

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü 2495 sayılı Bazı Kurum, Kuruluş ve Kişilerin Korunması ile Özel Güvenlik Teşkilatı Kurulması Hakkındaki kanun gereğince Aralık 1995 tarihinde kurulmuş ve  1996 yılında faaliyetlerine başlamış olup, bu hizmetini, Haziran 2004 yılında çıkarılan 5188 sayılı kanun hükümlerine göre Cumartesi-Pazar, bayram ve diğer tatil günleri de dahil olmak üzere 24 saat aralıksız  olarak vardiya sisteminde görevlerini sürdürmektedir.
           Üniversitemizde kendi  kadrosunda bulunan 50 personel ve  A.G.M. Güvenlik Şirketi tarafından Hizmet alımı yapılan 200 personelle birlikte toplam 250 personel görev yapmaktadır. Bu personellerden 35`i  Hınıs,Pasinler, Oltu, Narman, İspir ve Aşkale Meslek Yüksek Okullarında Güvenliği sağlamak amacıyla görev yapmaktadır.
            Görev yapan personel Resmi  görev yapmakta olup, Üniversitemizin Güvenlik Yönergesi çerçevesinde görevlerini yürütmektedir. Yıllık izinler genellikle yaz aylarında kullandırılmakta, Eğitim ve Öğretim dönemi açıldığında ise  tüm personel  okulların tamamında görevlendirilmektedir,    motorize ve yaya devriyeler oluşturup daha sıkı bir çalışma temposunda görevler yürütülmektedir.


          Serving within the Protection and Security Directorate of Erzurum Ataturk University in 2495 numbered some institution, organization, and the Protection of Persons and the Special Security Organization, established in December 1995 pursuant to Law on the Establishment, and that started its activities in 1996, this service, according to the provisions of law No. 5188 issued in June 2004 Saturday-Sunday, holidays and other holidays, including the 24-hour shift system tasks continue uninterrupted.
University, its staff of 87 personnel and 140 personnel in the procurement of services by East Security Company with a total of 227 personnel are on duty. This staff 24 `ü Hınıs, Pasinler, Oltu, Narman, Ispir has been working to ensure safety and Askale Vocational High School.
Official personnel are employed who served the university carries out tasks within the framework of the Security Directive. Annual leave is usually made ​​available during the summer months, when the period of training and education in the schools of all personnel assigned throughout, motorized and foot patrols are carried out tasks by creating a closer working pace.