Gıda İşleme

Ders Programı

Tarihçe

Programın kontenjanı 30 öğrencidir. Bu bölümle ilgili meslek liselerinden mezun olanlar “Gıda İşleme” önlisans programına sınavsız geçebilirler. Diğer lise ve meslek liseleri öğrencileri ise Yüksek öğretim Kurulu Ölçme seçme ve yerleştirme Merkezi ta... Programın kontenjanı 30 öğrencidir. Bu bölümle ilgili meslek liselerinden mezun olanlar “Gıda İşleme” önlisans programına sınavsız geçebilirler. Diğer lise ve meslek liseleri öğrencileri ise Yüksek öğretim Kurulu Ölçme seçme ve yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucuna göre kabul edilirler. Programa ayrıca yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Dört yarı yıldan oluşan eğitim teorik, uygulamalı ve 30 iş günü Endüstriyel uygulama (staj) dan oluşmaktadır.( 120 ECTS).Bu programdan mezun olanlara ön lisans diploması verilir. Mezun olanlar, kamu ve özel sektörde istihdam imkanı bulmaktadırlar. Sektör ayrımı olmaksızın tüm kurumlarda gıda teknikeri unvanıyla iş bulabilmektedirler. Dikey geçiş sınavında başarılı oldukları takdirde, “Ziraat Fakülteleri, Gıda Mühendisliği Bölümleri, Kimya Bölümleri ile Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinin” lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler.

Vizyon ve Misyon

Vizyon: Hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesi, gıda üretim sistemlerinin sürekliliğin sağlanması için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düze... Vizyon: Hammaddeden tüketime kadar gıdaların üretim aşamalarında güvenli, sağlıklı ve kaliteli ürünler elde edilmesi, gıda üretim sistemlerinin sürekliliğin sağlanması için gerekli tüm bilgi ve becerilere sahip, yenilikçi, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik konularına hakim teknikerler yetiştirmek, temel ve uygulamalı araştırmalar yaparak bilgi birikimini gıda sanayi ve toplumun faydasına sunmak, Gıda İşleme Bölümünün özgörevidir. Misyon: Nitelikli eğitim ve öğretimi ilke edinerek modern teknolojiyi uygulayan, ulusal ve uluslararası platformlarda kabul gören, konusunda atılımcı, yenilikçi, araştırmacı ve örnek kalifiye tekniker bireyler yetiştiren, üreticilere, sanayii kuruluşlarına ve gıda mühendislerine üretim aşamalarında yardımcı olan, bu alanlarda problemleri çözebilen, sürekli gelişen topluma katkı sağlayan ve kaliteli hizmet verebilen, yetiştirdiği insan ve ürettiği bilgi ile örnek gösterilen bir Gıda İşleme Bölümü olmaktır.

İletişim