Göğüs Cerrahisi A.D

                Misyon ve Vizyon

Anabilim dalımızın misyonu, etik değerler ışığında bilim ve güncel teknolojileri yakından takip ederek; kaliteli, nitelikli ve mutlak memnuniyet sağlayan sağlık hizmetlerini gereksinimi olan tüm insanlara sunmak; bilgi ve deneyimlerini hasta ve öğrencilerine aktarmayı sorumluluk bilen azimli, sevgi dolu, vicdanlı, araştırmacı bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz, bilgi ve teknolojinin dünya standartlarında sunulduğu, hasta yararı ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra, üst düzeyde bilimsel aktivitelerde bulunan, etik değerlere bağlı hekim ve uzman yetiştiren bir merkez olmaktır.
 

Birimin Hedefi

Göğüs cerrahisindeki 5 yıllık asistan eğitimleri Anabilim Dalımızın misyon ve vizyonuna göre şekillendirilmiştir. Anabilim Dalımızda tüm asistanların geniş spektrumda gerçekleştirilen operasyonlara öğretim üyeleri sorumluluğunda katılımları sağlanmaktadır. Göğüs cerrahisi, akciğer, mediasten, plevra, özofagus, konjenital hastalıkları ilgilendiren cerrahi bir branş olup eğitimini tamamlamış bir asistanın, konusunda uzman olarak karar verme, hastasının tanısını koyabilme, preoperatif ve postoperatif dönemlerde takip-tedavilerini, gerekli cerrahi işlemleri yapabilme yeteneğinde olması, iyi bir iletişimci, iş arkadaşı, yönetici, sağlık danışmanı ve bilim adamı özelliklerine sahip olması beklenir. Bir göğüs cerrahı, hastasını tedavi etmek için tüm dürüstlüğü, bilgi ve ilgisiyle en üst düzeyde hastasıyla ilgilenmeli ve etik değerleri korumalıdır. Göğüs cerrahının sürekli kendini eğitmesi, yenilik ve gelişmeleri takip ederek bunlar hakkında fikir beyan edebilmesi, tartışabilmesi, araştırmacı bilim adamı kimliğini koruyup, yeni bilimsel gelişmelerin öncüsü olması beklenir. Bu nedenlerle anabilim dalı olarak asistan eğitiminde hedefimiz, asistanlarımıza hastalarda cinsiyet, din, ırk ve kültür ayırımı yapmaksızın her hastaya uygun davranış gösterebilme, kendilerine kazandırılan bilgi ve becerilerini etik ve etkin olarak klinik ve pratik uygulamaya sokabilme ve konsültasyon istemlerine etkin olarak cevap verebilme kabiliyetini kazandırmaktır. Asistan eğitimindeki amaçlarımız; Türkiye`nin sağlık sorunlarını bilen ve göğüs cerrahisi ile ilgili sorunların üstesinden gelebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donanmış, mesleğinin etik kurallarına azami dikkat gösteren, araştırıcı ve sorgulayıcı kendisini sürekli olarak yenileyip geliştiren Göğüs Cerrahı yetiştirmektir.