GÜNCELLEME DUYURUSU

04 Temmuz 2017

Müşavirliğimiz web sayfasında, soruşturmalarla ilgili bilgileri ihtiva eden "Soruşturmalar" başlığı altında yer alan "Disiplin Soruşturmaları" ve "Ceza Soruşturmaları" adlı bölümler, konuya ilişkin değişen mevzuat doğrultusunda güncellenerek, sayfada yayınlanmıştır.

Disiplin Soruşturma Rehberi