Güzel Sanatlar Enstitüsü

  • ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri

    "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller" kapsamında, 2547 sayılı Kanun'un 33/a maddesi atanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma ...

    Duyuruya Git
    slider1

Bölümler