Halk Sağlığı A.D

Misyonumuz:

      Bilimsel ilkeler çerçevesinde insan yaşamının ve sağlık hizmetlerinin kalitesini yükseltecek, Halk Sağlığı alanında görev yapacak, dünya standartlarında hizmet sunacak hekim ve sağlık çalışanları yetiştirmek 

 

Vizyonumuz:

        Çağdaş, dinamik, özgür düşünen, kendine güvenen, sorumluluk sahibi hekimler yetiştirmek; eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra topluma hizmet etmek; ekip çalışmasına dayalı sağlık hizmeti sunma becerisi kazandırmaktır. 

 

Birimin Hedefleri:

Mezuniyet öncesi eğitimde, tıp fakültesi öğrencilerine temel halk sağlığı dersleri ve uygulamaları çekirdek eğitim müfredatını kapsayacak şekilde verilmektedir. Verilen eğitimle hekim adayının öncelikle sağlık ekibinin bir üyesi olarak çalışacağı ASM ve TSM leri tanıması ve birinci basamak sağlık hizmeti sunması amaçlanmaktadır. Tıpta uzmanlık öğrencilerimiz, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü doğrultusunda sahada çalışabilecek şekilde ülkemiz standartlarına uygun olarak eğitilmektedir.