Histoloji ve Embriyoloji A.D

HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

     Atatürk Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, kuruluşundan bugüne kadar kesintisiz olarak Eğitim - Öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Anabilim Dalımıza, Tıp’ta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Araştırma Görevlisi, yüksek lisans ve doktora öğrencisi kabul edilmektedir.

   Eğitim-Öğretim Faaliyetleri içerisinde Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce 1. ve 2. sınıf, Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf öğrencilerine Histoloji ve Embriyoloji dersleri ile Eczacılık ve Tıp Fakültesindeki YL ve doktora programlarına yeni başlayan enstitü öğrencilerine Histolojik bilimsel hazırlık dersi verilmektedir.

   Anabilim Dalımızda Öğretim Üyesi ve Araştırma Görevlisi seminerleri yapılmaktadır. Öğretim üye ve yardımcıları kongre, sempozyum, panel gibi etkinliklere katılarak Histoloji ve Embriyoloji alanındaki gelişmeleri de yakından takip etmektedirler. Anabilim dalımızda Fakültemiz klinik bölümleriyle birlikte klinik ve deneysel araştırmalar aktif olarak yürütülmektedir. Öğretim Üyelerimiz, yaptıkları bilimsel çalışmalarını ulusal ve uluslararası indekslere giren dergilerde yayınlatarak üniversitemizin bilimsel faaliyetlerine katkıda bulunmaktadırlar. 

 Bölümümüz bünyesinde ışık mikroskobi laboratuvarı, elektron mikroskobu laboratuvarı, immünohistokimya laboratuvarı, frozen laboratuvarı, embriyokimya laboratuvarları bulunmaktadır.

  Bölümümüz aynı zamanda Kadın Hastalıkları ve Doğum AD.’na bağlı olarak faaliyet gösteren Androloji ve Embriyoloji Laboratuvarlarında İCSİ, sperm ve embriyo kriyoprezervasyonu konularında da klinik olarak hizmet vermektedir. Bununla birlikte elektron mikroskobi ünitemizde klinik bölümlerle biyopsi çalışmaları yürütülmektedir.

  Anabilim Dalımızın en önemli amaçlarından birisi etik ve insani değerlere önem veren, mesleğinde başarılı hekimler ve öğretim üyeleri yetiştirmektir. Bu kapsamda öğrenci eğitimini en üst seviyeye çıkarmak, yapılan bilimsel çalışmalarla klinik çalışmalara katkı sağlamak hedeflerine ulaşmaktır.

   

ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER:

   Anabilim dalımızda deneysel araştırma faaliyetleri başarıyla yürütülmektedir. Bu amaçla:
  • Rutin histokimyasal,

  • İmmünohistokimyasal,

  • Elektron mikroskobik,

  • Hücre kültürü,

  • Stereolojik,

  • Embriyolojik çalışmalar yapılmaktadır.


ANABİLİM DALININ FİZİKİ OLANAKLARI

1. Laboratuvar olanakları ve Cihazları:

a. Öğrenci Laboratuvarı: Anabilim Dalımız bünyesinde bulunan öğrenci laboratuvarlarında, Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce 1. ve 2. sınıf, Diş Hekimliği Fakültesi 2. Sınıf öğrencileri ile Eczacılık ve Tıp Fakültesindeki YL ve doktora programlarına yeni başlayan enstitü öğrencilerinin Histoloji ve Embriyoloji pratik dersleri yürütülmektedir.

b. Görüntüleme Laboratuvarı 

c. Işık Mikroskobu Hazırlık Laboratuvarı

d. Elektron Mikroskobu Hazırlık Laboratuvarı

e. Elektron Mikroskobu Görüntüleme Laboratuvarı

f. İmmünohistokimya Hazırlık Laboratuvarı

2. Seminer Salonu

3. Tüp Bebek (IVF) Ünitesi

a. Androloji Laboratuarı : Gelişmiş teknik olanakları ile semen örneğini en ayrıntılı şekilde inceleyip değerlendirek, gerektiğinde kullanıma hazır hale (mikroenjeksiyon ve aşılama için sperm hazırlığı) getirecek donanıma sahiptir. İnceleme sonrası elde edilen bu bilgiler hastalarımızla da paylaşılarak onlarında bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

b.Embriyoloji Laboratuvarı: Embriyoloji laboratuvarında yumurta toplama işlemi, mikroenjeksiyon ve tüp bebek yöntemleri, döllenme (fertilizasyon), embriyo gelişimi, AHA işlemi ve embriyo transferi işlemleri yapılmaktadır.


VİZYON & MİSYON

Tıp eğitimi alan öğrencilere klinik öncesinde temel bilimsel bakış açısı kazandırmak, organ ve dokuların yapısal özelliklerini tanıtmak ve onları klinik branşlara hazırlamak.
Araştırma görevlilerine bilimsel çalışmanın nasıl planlandığını, yürütüldüğünü öğretmek yanında histoloji alanında nitelikli öğretim elemanı yetiştirmek. 
Deneysel ve klinik çalışmalar ışığında bilime ve literatüre katkıda bulunmak.
Tüp bebek ünitesinde bebek sahibi olamayan ailelere androloji ve embriyoloji laboratuvarları kısmında yardımcı olmak.