Hobi Bahçesi 2019 2.Etap Dağıtım Duyurusu

15 Nisan 2019

Hobi Bahçesi numaraları A14, C15, C22, D1, D4, F26, G22, K8 ve K9 olan toplam 9 adet parsel için dağıtım yapılacaktır.

Talepte bulunmak isteyen Üniversitemiz Akademisyenlerinin; 22 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar ÜBYS’ den veya mimarliktasfak@atauni.edu.tr e-posta adresine, ekte örneği verilen dilekçe formatında olmak üzere, tercih ettikleri parsel numarasını belirterek ve ekine güncel lojman puanı bilgi formunu da ekleyerek başvurularını yapması gerekmektedir.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı

İndirilebilir Ekler