Horasan Meslek Yüksekokulu

Bahar yarıyılı ders kayıtları 29 ocak-2 şubat 2018 tarihleri arasındadır.
Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kaydı işlemleri, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşir.

b) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyip, öğrenci bilgi sistemi üzerinde almak istediği ders/dersler için ders kaydı yapan öğrencinin ders kayıt bilgileri danışman tarafından kontrol edilip, öğrenci bilgi sistemi üzerinden onaylanır.

c) Ders kayıtları ile ilgili olarak öğrenci ve danışman tarafından yapılan işlemlerin her biri ayrı ayrı olmak üzere öğrenci bilgi sisteminde kayıt altına alınarak ders kaydının yapıldığı sayfada gösterilir.

ç) Ders kayıt işlemlerinden birinci derecede öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez, sınavlara giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ders kaydı yaptırılmayan süre, 30 uncu maddede belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıl/yıldaki hiç almadıkları veya alıp devamsızlıktan (Z) harf notu ya da başarısızlıktan (FF) harf notu almış oldukları ders/derslere kayıt yaptırmak zorundadırlar.

(4) (Değişik:RG-9/1/2018-30296)(1) Uygulama ve/veya laboratuvar dersleri hariç, daha önceki yarıyıl/yıllarda devamını aldığı halde başarısız olduğu veya harf notunu yükseltmek istediği derse/derslere tekrar kayıt yaptıran öğrencinin bu derse/derslere devam etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu öğrenciler söz konusu ders/dersler için o yarıyılda/yılda ders kaydı yaptırmak ve bu ders/dersler için yapılan tüm sınavlara girmek zorundadırlar.

2017-2018 Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı 24.01.2018 tarihinde saat 13:30'da yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi Duyurular kısmındadır.

Onaylı Ders İçeriklerini  "BELGELER" kısmında bulabilirsiniz.


Yükssekokulumuzda yaz okulu açılmayacaktır. Final sınavları sonrası bütünleme sınavı yapılacaktır. İsteyen öğrenciler, Üniversitemizdeki diğer birimlerden veya diğer üniversitelerde yaz okulunda ders alabilir.

Vizyon ve Misyon

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun misyonu genel misyonu ile parelel Atatürk’ün adını taşımanın onuruyla; toplumun ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş   insan gücünü ülkemi... Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun misyonu genel misyonu ile parelel Atatürk’ün adını taşımanın onuruyla; toplumun ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip yetişmiş   insan gücünü ülkemize kazandırmaktır. Horasan Meslek Yüksekokulu, araştırıcı, sorgulayıcı, problemlere çözüm bulucu düşünce yapısında, değişen dünya koşularında topluma bilgi ve beceri kazandırabilecek, evrensel düşünce ve değerlerine sahip, ülke ve dünya kültürüne saygılı  eleman yetiştirmeyi hedef edinmiştir.  

Atatürk Üniversitesi Horasan Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu ise Horasan Meslek Yüksekokulu olarak, 21. yüzyılın hızla değişen bilimsel ve sosyal koşullarına uyum sağlayabilecek, takım çalışmasını benimsemiş, paylaşım kültürüne yatkın, sorumluluklara çok duyarlı, kendi alanında lider bir eğitim kurumu olmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda bilgi üreten ve bilgiyi kullanan öğrenci, öğretim elemanları ve tüm çalışanlarıyla, iletişimi yüksek, bulunduğu ortama uyum sağlayan, eleştirebilen, son teknolojiyi en verimli şekilde kullanarak problemlere çözüm sağlayan,  bireyler yetiştirilmesi hedeflenmiştir. 

Tarihçe

Horasan Meslek Yüksekokulu 2009 yılı onay müracaatına sahip olmakla birlikte, 2012 yılından beri altı aktif bölüm ve yedi programla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ana kampüsünde yeterli sayıda derslik, laboratuvar ve uygulama a... Horasan Meslek Yüksekokulu 2009 yılı onay müracaatına sahip olmakla birlikte, 2012 yılından beri altı aktif bölüm ve yedi programla eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Ana kampüsünde yeterli sayıda derslik, laboratuvar ve uygulama alanları olan bir meslek yüksekokuludur. Kurulduğu günden bugüne 1100 civarında mezun öğrenci vermiştir. Meslek yüksekokulumuzun; Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Raylı Sistemler, Özel Güvenlik ve Koruma, Posta ve Postacılık Hizmetleri gibi programları Atatürk Üniversitesi’nin merkez kampüsünde ve başka bir ilçesinde bulunmayan, Türkiye’nin de sadece on üniversitesinde bulunan nadir programlardır.Bu durum, Horasan Meslek Yüksekokulu’nun diğer meslek yüksekokullarından ayrılarak ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Kenan Yakut

Günümüz koşullarında istihdam olanakları olan, bilgi ve beceri ile donatılmış profesyonel bir mesleği temsil etmek son derece önemli.Yüksekokulumuz, sosyal ve teknoloji ile ilgili programları olan yeni ve yeniliğe açık bir yüksekokuldur.Başlangıçtaki hedeflerimiz siz değerli gençlere mesleki bilgi v... Günümüz koşullarında istihdam olanakları olan, bilgi ve beceri ile donatılmış profesyonel bir mesleği temsil etmek son derece önemli.
Yüksekokulumuz, sosyal ve teknoloji ile ilgili programları olan yeni ve yeniliğe açık bir yüksekokuldur.
Başlangıçtaki hedeflerimiz siz değerli gençlere mesleki bilgi ve becerinin yanı sıra, toplumsal bakış açısı geliştirmek, iletişim becerileri yüksek, insanı tanıyan ve değer veren, etik değerlerle davranabilen gençler olmanıza katkı vermektir.
Mevcut bölümlerimiz ülkemizde artmakta olan kurum ve kuruluşlarının gereksinimine yanıt verecek nitelikli personel yetiştirmeye yöneliktir. Kısa sürede yaşama hazırlanmanın getireceği yararlılığın yanı sıra, üniversitelerin lisans programlarına devam etme olanağı da bulunmaktadır.
Ülkemizin geleceği siz sevgili gençlere, vazgeçilmez bir değer olan sağlığın emanet edilmesi, çağın olmazsa olmazı teknoloji ve bilimin kazandırılması yüksekokulumuzun gururu olacaktır.  Prof.Dr. Kenan YAKUT Yüksekokul Müdürü
  
Devamını Oku