İletişim Fakültesi

Üniversitemiz Senatosu’nun 22.09.2017 tarih ve 14 sayılı oturumunda aldığı 133 sayılı kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu’nun 25.10.2017 tarih ve 27.13 sayılı kararı doğrultusunda, Fakültemiz  Bölümlerinde bütünleme sınavları yapılacağı için yaz okulu öğretimi yapılmamasına ancak öğrencilerin başvurmaları halinde diğer üniversitelerde verilen yaz öğretiminde içerik ve kredi yönünden uyumlu olan derslerini alabilmelerine karar verilmiştir.