Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D

Misyonumuz;

Misyonumuz eğitimdir. Topluma sunulan sağlık hizmeti eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Bölge kadınına sunduğumuz sağlık hizmeti geleceğin hekimleri ve uzmanlarını yetiştirmek için temel dayanak noktasıdır.

Tıp fakültesi öğrencilerinin Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında evrensel standartları yakalayan güncel bilgiler eşliğinde donatılması, araştırmacı ve sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmış, bu şekilde öğrenilen güncel bilimsel bilgiler ile kendini yenileyebilen, doktorlar olarak yetiştirilmesini sağlamak,

Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlık eğitimi alan araştırma görevlilerinin alanında araştırma ve uygulama yaparak, her düzeyde yetkili, teorik ve pratik açıdan etkin, bilgili, donanımlı, etik kurallara bağlı, toplum sağlığını ön planda tutan, hastaları ve meslektaşları ile iyi iletişim kurabilen örnek uzman hekimler olmalarını sağlamak,

Klinik problemlerle ilgili araştırmaları etik normlarla gerçekleştirmek ve dünya literatürüne katkıda bulunmak,

Kadın Hastalıkları ve Doğum ile ilgili problemi olan hastaların en üst düzeyde ve en son medikal ve cerrahi teknoloji kullanılarak tedavi görmelerini sağlamak, Kadın Hastalıkları ve Doğum hastalıkları hakkında hastalara aydınlatıcı bilgiler vermek.

Anabilim Dalını çağın gerektirdiği şekilde teşkilatlandırmak, yapılandırmak ve gelişmesini sağlamak, Kadın Hastalıkları ve Doğum ve yan dallarının gelişimine katkı sağlamak,

Vizyonumuz;

Güçlü bir genel Obstetrik ve Jinekoloji pratiği yan ihtisas dallarında güçlü bir uygulama ile birleştirildiğinde eğitim ve araştırma için gerekli desteği sağlayabilir. Tıp öğrencileri ve uzman hekim eğitiminde yüksek kalitede hasta bakımı ve yaratıcı araştırmalar ile en iyiye ulaşmak için bölümümüz genel kadın doğum pratiği ve yan dallar da ihtisaslaşmayı dengeler.

 

 

 

  Hedefimiz:

1) Kadın sağlığı standartlarını yükseltmek için her türlü çabayı göstermek.

2) Jinekoloji ve Obstetrik pratiğini en yüksek profesyonellik ve bilimsel ve etik standartları muhafaza ederek eğitim, araştırma ve öğretim yoluyla güncellemek.

      

YATAK SAYILARI

OBSTETRİ SERVİS                         :26

JİNEKOLOJİ SERVİS                      :26

DOĞUM SALONU                           :11

TOPLAM                                         :63

AKADEMİK PERSONEL SAYISI   :10

HEMŞİRE SAYISI                       :18

SEKRETER SAYISI                     :6

YARDIMCI PERSONEL SAYISI    :20