Kalp ve Damar Cerrahisi A.D

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ ANABİLİM DALI TANITIMI

 

1-ANABİLİM DALI BAŞKANININ YAZISI:

            Anabilim Dalımız 1969 yılından beri faaliyette olup açık kalp cerrahisi 1978 yılında başlamıştır. Merkezde Açık Kalp Cerrahisinin birçok ameliyatı yapılmaktadır. Ayrıca Periferik Damar Cerrahisi, Lazerle Varis tedavisi, Endovasküler onarımlarda yapılan merkezimiz, teknolojinin getirdiği imkânlara sahiptir.  Merkezimizde hasta tedavisinin yanı sıra öğrenci ve araştırma görevlilerinin eğitimi başarılı şekilde yapılmaktadır. Hedefimiz eğitim kalitesini artırmak, hastalara verilen hizmet kalitesini hasta memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, yeni teknolojik gelişmeleri en kısa zamanda merkezimizde uygulamak ve yeni teknikler. Konusunda gelişmelerin sağlamaktır. Gelişim için yapılacak önerileri değerlendirmek kurallarımızın arasındadır.   
 

2- ANABİLİM DALI TARİHÇESİ:

            Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak 1969 yılında Prof. Dr. Ergün Sabar tarafından kurulmuş ve 1997 yılında Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı olarak fiilen ayrılmıştır. Açık kalp ameliyatlarına 1978 de Op. Dr. Fevzi AKÇAY tarafından başlanmıştır. Aktif açık kalp cerrahisi 1986 yılında Prof. Dr. İlker ÖKTEN ve Prof. Dr. Mustafa PAÇ tarafından başlatılmıştır. İlk koroner bypass operasyonu 1988 yılında Prof. Dr. Hikmet KOÇAK tarafından gerçekleştirilmiştir. Deneyimli bir merkez olan Anabilim Dalımızda, her türlü açık kalp cerrahisi (koroner, kalp kapağı, konjenital v.b.) ameliyatları ve bunun yanında aorta cerrahisi (acil ve elektif) ve periferik vasküler cerrahi ameliyatları, anevrizmalarda endovasküler girişimler yapılmaktadır. Ayrıca endovenöz lazer ile varisler tedavi edilmektedir. Yılda 300’ ün üzerinde Açık kalp ameliyatı yapılmaktadır. 

 

            MİSYON VE VİZYONU;  

           Anabilim dalımızın misyonu, etik değerler ışığında bilim ve güncel teknolojileri yakından takip ederek; kaliteli, nitelikli ve mutlak memnuniyet sağlayan sağlık hizmetlerini gereksinimi olan tüm insanlara sunmak; bilgi ve deneyimlerini hasta ve öğrencilerine aktarmayı sorumluluk bilen azimli, sevgi dolu, vicdanlı, araştırmacı bilim adamları ve uzmanlar yetiştirmektir. Vizyonumuz, bilgi ve teknolojinin dünya standartlarında sunulduğu, hasta yararı ve memnuniyetinin ön planda tutulduğu sağlık hizmetlerinin yanı sıra, üst düzeyde bilimsel aktivitelerde bulunan, etik değerlere bağlı hekim ve uzman yetiştiren bir merkez olmaktır.

 

         3-ANABİLİM DALIMIZDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER:

Anabilim Dalımızda, her türlü açık kalp cerrahisi (koroner, kalp kapağı, konjenital v.b.) ameliyatları ve bunun yanında aorta cerrahisi (acil ve elektif)  periferik vasküler cerrahi ameliyatları ve anevrizmalarda endovasküler girişimler yapılmaktadır. Ayrıca endovenöz lazer ile varisler tedavi edilmektedir.