Kamu Hizmet Standartları Envanteri

31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre hazırlanan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Hizmet Standartları Envanterine ulaşmak için lütfen tıklayınız.