KAMU MEVZUAT SİSTEMİ GÜNCELLEMELERİ

13 Kasım 2017

T.C. Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı’nın Elektronik Kamu Mevzuat Sistemi kayıt işlemlerinin yürütülmesi hakkındaki 28.07.2015 tarihli ve 298 sayılı yazısı gereği; Resmi Gazetede yayımlanmaksızın Üniversitemiz tarafından yürürlüğe konulan "Yönetmelik, Genelge, Yönerge, Tebliğ, Sirküler, Talimat/Talimatname, Esas ve Usuller, Uygulama/Program Esasları, Kurul/Komisyon/Konsey kararı, Statü, Genel Şartname, Prosedür, Döküman/Yardımcı Yayın, Duyuru/İlan, Genel Yazı, İçtüzük, İlke Kararı,Katalog/Kılavuz, Liste/Konsept, Olur/Onay, Osmanlı Mevzuatı, Plan/Program, Politika,Prosedür, Rehber/Broşür, Resmi (üst) yazı, Sözleşme/Protokol, Uluslararası Antlaşma" gibi her ne adla olursa olsun yürürlükte olan tüm ikincil mevzuatın, yürürlükte olduğu haliyle tespit edilerek bu bilgilerin, tespit edilen mevzuata ilişkin bilgilerde değişiklik olduğu takdirde, yapılan değişikliğin metne işlenmiş hali ile Müşavirliğimize gönderilmesi gerekmektedir.

Bu bağlamda; aşağıya çıkarılan 07.07.2017 tarihli ve E.1700192711 sayılı yazımız gereğince, Biriminizce gönderilen doküman haricinde, Biriminizle alakalı olan ve yukarıda izah edilen mevzuatsal niteliğe sahip dokümanlar oluşturuldu yahut güncellendi ise, bu durumun bilgilerini de ihtiva edecek şekilde (Mevzuatın Adı, Onay Tarihi, Onay Sayısı,Onaylayan Makam, Düzenleme Amacı, Çıkarıldığı Birim vb.) pdf formatında Müşavirliğimize bildirilmesi gerekmektedir. (Daha önce Müşavirliğimize gönderilen ikincil mevzuatlar, güncelleme yok ise yeniden gönderilmeyecektir.)

Not: Biriminizce yürürlüğe konulan ya da güncellenen ikincil mevzuatlara ilişkin gerekli bildirimin Hukuk Müşavirliğimize ivedilikle yapılması önem arz etmektedir.