Kulak Burun Boğaz A.D

Poliklinikte konsültan öğretim üyeleri nezaretinde araştırma görevlilerinin çalıştığı 2 muayene odasında ve öğretim üyeleri için ayrılan 3 muayene odasında yılda yaklaşık 24000 hasta sağlık hizmeti alır. Poliklinikte hastaların tanı ve tedavisinde mikroskop, rinomanometrifleksibl ve rijit endoskopik muayeneler gibi tanı araçları kullanılmaktadır. Odyoloji bölümümüzde; BERA, otoaküstik emisyon, odyometritimpanometri yapılmaktadır.

Kliniğimizde yapılan lokal ameliyatların ve genel ameliyatların toplam sayısı yılda ortalama 1400 civarındadır. Yılda yaklaşık olarak 1800 kadar hasta da serviste yatırılarak tedavi edilmektedir.

Kliniğimizde yapılan ameliyatlar;

Kulak ameliyatları; stapedetomi, kronik otit cerrahisi,  fasial sinir cerrahisi, kulak anomalileri cerrahisi.

Baş boyun tümörleri; oral kavitefarinkslarinks ve tükrük bezi kanser  ameliyatları.

Burun ve sinüs cerrahisi; endoskopik sinüs cerrahisi, burun estetik ve fonksiyonel  cerrahisi,   horlama ve obstrüktif sleep apne ameliyatları, tümör cerrahisi.

Maksillofasial travma cerrahisi. 

Bölümde Cuma günleri öğleden sonra tüm öğretim üyelerinin katılımı ile ilginç vakaların tartışıldığı, makale ve seminerlerin sunulduğu eğitim toplantısı yapılır. Bu eğitim programı, eylül ayında başlar ve haziran ayına kadar sürer.

Her perşembe sabah 08:00’ da medikal onkoloji, radyasyon onkolojisi ve bölümümüzden hekimlerimizin katıldığı konsey yapılmaktadır.