Veterinerlik Bölümü

Ders Proğramı

Tarihçe

Programın kontenjanı 40 öğrencidir. Bu bölümle ilgili meslek liselerinden mezun olanlar sınavsız geçebilirler. Diğer lise ve meslek liseleri öğrencileri ise Yüksek öğretim Kurulu Ölçme seçme ve yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucuna gö... Programın kontenjanı 40 öğrencidir. Bu bölümle ilgili meslek liselerinden mezun olanlar sınavsız geçebilirler. Diğer lise ve meslek liseleri öğrencileri ise Yüksek öğretim Kurulu Ölçme seçme ve yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucuna göre kabul edilirler. Programa ayrıca yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Dört yarı yıldan oluşan eğitim teorik, uygulamalı ve 30 iş günü Endüstriyel uygulama (staj) dan oluşmaktadır.( 120 ECTS).Bu programdan mezun olanlara ön lisans diploması verilir.   Bu programdan mezun olan öğrenciler Tarım Bakanlığına bağlı hayvan sağlık şube müdürlüklerinde, büyükbaş ve küçükbaş hayvan çiftliklerinde, hayvan hastanelerinde, belediye mezbahalarında, özel kliniklerde yardımcı eleman olarak çalışma imkanlarına sahiptirler. Aynı zamanda program öğrencileri bulundukları bölgenin şartlarına uygun çiftlikler kurup işletebilecek donanıma sahiptirler

Vizyon ve Misyon

Hayvan sağlığı, suni tohumlama Laboratuar Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı; hayvan sağlığı, suni tohumlama ve laboratuvar hizmetlerini bilip uygulayabilecek nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hayvan ırklarının tanıtımı,... Hayvan sağlığı, suni tohumlama Laboratuar Veteriner Sağlık Teknikerliği Önlisans Programı; hayvan sağlığı, suni tohumlama ve laboratuvar hizmetlerini bilip uygulayabilecek nitelikte teknikerler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Hayvan ırklarının tanıtımı, hayvan yetiştiriciliği, hayvan ıslahı, hayvansal ürünler, hayvanların sevk ve idaresi, hayvanlarda görülen hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadeleye yönelik modern bilim ve tıp uygulamalarına yönelik eğitim sağlar.

İletişim