Öğretim Elemanı Başvuruları Ön Değerlendirme Sonuçları

09 Ocak 2018

Sonuçlara aşağıdaki indirilebilir ekler kısmından ulaşabilirsiniz.

Yazılı Sınav Tarihi: 15.01.2018

Not-1: Sonuçlara dair itirazlar için 15.01.2018 tarihine kadar başvurunun yapıldığı birime (Fakülte-Yüksekokul-Enstitü-Merkez Müdürlüğü) müracaat edilmelidir.

Not-2: Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığının 10.01.2018 tarih ve 1800010631 sayılı yazısı, Edebiyat Fakültesi Dekanlığının 10.01.2018 tarih ve 1800011303 sayılı yazısı, İlahiyat Fakültesi Dekanlığının 10.01.2018 tarih ve 1800010248 sayılı yazısı ve Hemşirelik Fakültesi Dekanlığının 10.01.2018 tarih ve 1800011242 sayılı yazısı ekinde gönderilen yeni ön değerlendirme formları nedeniyle listeler güncellenmiştir.

İndirilebilir Ekler