Oltu Meslek Yüksekokulu

ATATÜRK  ÜNİVERSİTESİ

OLTU MESLEK  YÜKSEKOKULU

2017 EĞİTİM  ÖĞRETİM YILI GÜZ YARI YILI YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI

SN

ADI    SOYADI

Geçtiği    Program

(Merkezi    Yerleştirme Puanı / (Oltu MYO Taban Puanı)

Sonuç

 

1

Fırat    ÇETİN

Bankacılık ve    Sigortacılık

 

386.850

 

KABUL

2

Eray    KELEŞ

İnşaat Teknolojisi

228.789

KABUL

3

Aydın    BOZDAĞ

Halkla İlişkiler ve    Tanıtım

275.229

KABUL

 

 

 


Kayıt Tarihleri :

 11-12/09/2017


Adayların kesin kayıt tarihleri  aralığında  Oltu Meslek Yüksekokulu  Öğrenci İşlerine gelerek kesin kayıtlarını yapmaları gerekmektedir. Söz konusu  tarih aralığında şahsen müracaat ederek kesin kayıtlarını yaptırmayan adaylar  kayıt haklarını kaybedeceklerdir.


Vizyon ve Misyon

Oltu Meslek Yüksekokulu, bilginin, toplumumuzun ve insanlığın, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişmesi yönünde kullanılmasını amaç edinmiştir.   Ülkelerin kalkınması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için, temel... Oltu Meslek Yüksekokulu, bilginin, toplumumuzun ve insanlığın, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik alanlarda gelişmesi yönünde kullanılmasını amaç edinmiştir.   Ülkelerin kalkınması ve uluslararası alanda rekabet edebilmesi için, temelde yetişmiş insan gücüne ihtiyaç vardır. Bilgi üretme kapasitesi gelişmiş ve modern bilgi ve teknolojiyi kullanabilen insan unsuru, 2000’li yılların dünyasını yönlendirecek en etkili faktör olacaktır.   Oltu Meslek Yüksekokulu, üniversitemizin adını taşımaktan büyük gurur duyduğu, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ülkemizin modern dünyada yerini almasını sağlayan Büyük Önder Atatürk`ün gösterdiği hedeflere ulaşmada çağın gerektirdiği her türlü bilgiyi; ülkesinin menfaatlerini gözeterek öğretmeyi ve değerlendirmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir. Bu ilke doğrultusunda, Oltu Meslek Yüksekokulu, lâik, demokratik, ülkesi ve milletinin birlik ve beraberliğine önem veren, insan hak ve hürriyetine saygılı, bilimsel düşünme yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirmektedir.   Toplumun istek ve ihtiyaçlarına en uygun kalitede cevap verilebilmesi için her türlü bilgi ve beceriye sahip insan gücünün yetiştirilmesi gerekir. Gençleri, geleceğin dünyasına çağdaş donanımlarla hazırlamayı başta gelen görevleri arasında kabul eden yüksekokulumuz, büyük bir özveriyle, katılımcı ve çağdaş düşüncelerle yarınlara yön verebilecek Türk insanının yetiştirilmesine çalışmaktadır.   Oltu Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine bilgiye ulaşma, bilgi sağlama, bilgi üretme ve elde edilen bilgileri değerlendirebilme becerisini kazandırmaktadır. Oltu Meslek Yüksekokulu, sürekli değişen ve yenilenen bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilecek, uluslararası rekabet gücüne sahip bir ortam hazırlamayı öncelikli görevleri arasında kabul etmektedir. Bu bağlamda “Sürekli Öğrenmek ve Öğretmek” Oltu Meslek Yüksekokulu’nun vizyonu olarak benimsenmiş, “Sürekli Öğrenen ve Öğreten Bireyler Yetiştirmek” bir misyon olarak kabul edilmiştir.