Pasaportta Harç Muafiyeti

Konu ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğünün "Öğrenci Meşruhatlı Pasaport" konulu yazısına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

5682 sayılı Pasaport Kanununun 16 ncı maddesinde yer alan “…Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesiyle ilmi tetkiklerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak spor teması ve müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar hiçbir harca tabi değildir…” hükmüne bağlı olarak işlem yapılmaktadır. 

Harçsız pasaport düzenlenirken yurt dışında geçirilecek süre dikkate alınır. 

Harç muafiyetinden muaf olmak için öğrenci statüsünde olmak zorunludur. 

Mezunlar bu muafiyetten yararlanamazlar.

 

Akademik Takvim

Sayılama (İstatistik)

Merak Edilenler

Bağlantılar

Öğrenci Konsey ve Kulüpleri

Mevzuat

Pasaport İşlemleri

Dosyalar

Değişim Programları

Uluslararsılaşma

Kontenjan ve Puanlar

Bilgi Rehberleri