Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D

1. ANABİLİM DALI BAŞKANI’NIN YAZISI

Anabilim Dalımız, Türkiye’nin en eski ve köklü eğitim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi’nin bir parçası olduğu şuuruyla hareket ederek, kurulduğundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı heyecan, istek ve gayretle Plastik Cerrahinin bulunduğu bölgede, ülkede ve dünyada gelişmesini, üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip plastik cerrahi uzmanlarının yetişmesini, hastaların yüksek kalitede hizmet almasını, ve plastik cerrahi literatürüne katkı sağlayacak yeni yöntem ve buluşların geliştirilmesini hedeflemektedir. Anabilim Dalımızın, ülkenin geldiği bilgi ve teknolojik seviyenin paralelinde gelecekte eğitim araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarındaki üretkenliğinin artarak devam etmesi dileklerimle en içten saygı ve selamlarımı sunuyorum.

 

2. ANABİLİM DALI TARİHÇESİ, MİSYON VE VİZYONU

BİRİMİN TARİHÇESİ:

Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı 1993 yılında kurulmuştur. 


BİRİMİN MİSYONU:

            Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın misyonu Dünyadaki bilimsel gelişmelerle entegre bir şekilde toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar, yayınlar yapan ve bilim insanları yetiştiren; yeterli bilgi, beceri, insani ve etik ilkelerle donatılmış ülkenin ihtiyacı olan kaliteli plastik cerrahi uzmanları yetiştiren; aynı zamanda nitelikli sağlık hizmeti sunan ve bu işlevlerin birbirini beslediği bir kurum olmaktır.

BİRİMİN VİZYONU:

Atatürk Üni. Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı’nın vizyonu ise araştırma görevlilerimize, tıp fakültesi öğrencilerimize ve hastalarımıza ulusal ve uluslararası standartlarda üstün kalitede eğitim ve hizmet vererek gerek fakültemiz gerekse bölümümüz bazında üniversite seçme ve tıpta uzmanlık sınavlarında tercih sıralamasında ilk sıralarda yer almak, başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere tüm yurt çapında halkımız tarafından tercih edilen kurumlar olmak.

 

3. ANABİLİM DALINDA YAPILAN ÖZEL İŞLEMLER

Kliniğimizde halen plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahinin alanına giren hertürlü operasyon gerçekleştirilmektedir. Mikrocerrahi uygulamaları (serbest doku aktarımları, replantasyonlar, periferik sinir ve damar cerrahisi), el cerrahisi, maksillofasiyal cerrahi ve hertürlü estetik cerrahi müdahaleler için gerekli tüm olanaklar mevcuttur ve bu tür operasyonlar rutin olarak yapılmaktadır. Kliniğimizde gerçekleştirilen başlıca operasyonlar şunlardır:

1. Küçük cerrahi müdahaleler: Hertürlü küçük kitle, ben ve kistlerin ayaktan tedavisi

2. Doğumsal anomaliler: baş-boyun anomalileri (yarık dudak-damak, doğumsal üst göz kapağı düşüklüğü, kulak yokluğu =microtia, kraniofasiyal sendromlar, v.b.), genitoüriner anomaliler (hipospadias, epispadias, v.b.), el anomalileri ( sindaktili, polidaktili, club hand, v.b.) gibi hastalıkların cerrahi onarımları

3. Akut yanık tedavisi ve geç yanığa bağlı iz ve kontraktürlerin tedavisi

4. Hertürlü akut yaralar ve kronik iyileşmeyen yaraların tedavisi (kapalı pansuman, vakum yardımlı kapama, özel pansuman malzemeleri, cerrahi tedavi, vb.)

5. Başta her türlü cilt tümörü olmak üzere tüm yumuşak doku tümörlerinin (yağ, fasya,kas, sinir, tükrük bezi, vb) cerrahi tedavisi ve oluşan defektlerin uygun yöntemlerle rekonstrüksiyonu

6. Yüz travmalarına bağlı oluşan şekil ve fonksiyon bozukluklarının tedavisi

7. Ortognatik cerrahi: Alt ve üst çeneye yönelik doğumsal ve kazanılmış şekil bozukluklarının cerrahi olarak düzeltilmesi

8. Mikrocerrahi uygulamaları: Hertürlü serbest doku aktarımları, organ kopmalarının (el, ayak, parmak, kulak, burun, penis vs.) mikrocerrahi ile yerine iadesi, Karaciğer naklinde hepatik arter onarımı.

9. Periferik sinir mikrocerrahisi: Geç dönem yüz felcinin düzeltilmesi, el ve ayaklarda sinir kesilerinin ve sıkışmalarının akut ve geç dönemde onarımı

10. El cerrahisi: Elin doğumsal yada kazanılmış travma, enfeksiyon, tümör ve yanığa bağlı oluşan hertürlü hastalıklarının tedavisi

11. Estetik (Kozmetik) Cerrahi: Estetik amaçlı burun operasyonu (rinoplasti), yüz germe, kaş kaldırma, göz kapağı estetiği, botox ve dolgu maddeleri uygulamaları, kimyasal peeling (soyma), kepçe kulak ameliyatı, meme küçültme, büyütme ve dikleştirme, liposuction ve karın germe, kol germe, vb. ameliyatlar

12. Travma, yanık, eski operasyonlara bağlı yara izlerinin azaltılması veya belirsiz hale getirilmesi

13. Yoğun atımlı ışık yöntemiyle damarsal lezyonların ve istenmeyen kılların giderilmesi