Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK, Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN, Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOPAL ve Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN Uluslararası Erzincan Sempozyumu’na katıldılar.

05 Ekim 2016

Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Erzincan Üniversitesi’nin işbirliğiyle tertip edilen Uluslararası Erzincan Sempozyumu 28 Eylül – 1 Ekim 2016 tarihleri arasında Erzincan’da düzenlendi. Sempozyuma Fakültemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mehmet TÖRENEK “Bir Erzincan Sevdalısı: Rıfkı Kaymaz”, Prof. Dr. Kâzım KÖKTEKİN “Erzincan Ağzı Söz Varlığında Eski Türkçe Kalıntılar”, Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOPAL “Farsça Şiir Söyleyen Erzincanlı Divan Şairleri” ve Yrd. Doç. Dr. Servet TİKEN “Gerçek ve Kurmaca Kişi Bağlamında Mehmed Niyazi’nin Çanakkale Mahşeri Romanında Kemahlı Oğuz Amca” başlıklı bildirileri ile katıldılar.