Program Bilgileri

Üniversitemiz bünyesinde yer alan programlar ile ilgili bilgiler 08 Ekim 2016 tarihi itibariyle aşağıya çıkartılmıştır.


Önlisans
Lisans Tamamlama
Lisans
Yüksek Lisans
Sanatta Yeterlilik
Doktora
Toplam
Açık Öğretim
23
4
431
İkinci Öğretim
36

63
4


103
Örgün Öğretim
124
2
121
254
1
214
716
Uzaktan Eğitim
1
4

14


19
Toplam
184
10
188
272
1
214
869
İndirilebilir Ekler