Programların Ücretleri

Program Adı Açıköğretim Materyal Ücreti Ödeme Türü
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Programı
290 TL
Dönemlik
İşletme Lisans Programı 290 TL Dönemlik
Sosyal Hizmet Lisans Programı 950 TL *
1250 TL **
Dönemlik
Sosyoloji Lisans Programı 290 TL Dönemlik
Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
İlahiyat Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Adalet Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Dış Ticaret Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
İşletme Yönetimi Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Lojistik Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Menkul Kıymetler veSermaye Piyasası Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Reklamcılık Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Lisans Programı 290 TL Dönemlik
Bilgisayar Programcılığı Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Çocuk Gelişimi Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Sosyal Hizmetler Önlisans Programı 290 TL Dönemlik
Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama Programı 1,108 TL Yıllık
 
 * 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılından itibaren ücretsiz Tablet uygulaması yapılmayacaktır.
 ** 2012 - 2013 öğretim yılında kayıt yaptıran öğrencilerimiz 2013 - 2014 eğitim - öğretim yılında 1250 TL ücret ödeyeceklerdir.
           Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilerek 31 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları Ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Kararına bağlı olarak Fakültemiz bünyesinde yürütülmekte olan programlarda kayıtlı olan öğrenciler ile bu programlara 2013-2014 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak (Dikey Geçiş ve ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıtlar dahil) öğrencilerden; Kayıt ve kayıt yenileme sırasında Katkı Payı Ücreti alınmayacaktır. Ancak, Programların özellikleri de dikkate alınarak Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen ve söz konusu kararın 1 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında da belirtilen Açıköğretim Materyal Ücreti alınacaktır.

             Not: Yabancı uyruklu öğrenciler dönemlik 600 TL / 250 € ödeyeceklerdir.