Projeler

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROJE LİSTESİ

 

Yılı

Nosu

Adı

     Yöneticisi

 

Başlangıç

Tarihi

 

Bitiş

Tarihi

2005

94

Konvansiypnel Yöntemler ve Direkt Dijital Radyografi ile alınan Bite-Wing radyogram-larda İnterproksimal diş çürükleri ve alveol kemik yapılarının karşılaştırılması

Prof. Dr. Abubekir HARORLI

2005

 

2005

95

Oral Mukozallezyonların Teşhis ve Tedavisinde Lazer Etkinliğinin Araştırılması.

Doç.Dr.H.Murat AKGÜL

2005

 

 

2005

96

Maksilofasial Cerrahi Er: Yaglaser Kullanım Etkinliğinin Araştırılması

Doç.Dr.Metin GÜNGÖRMÜŞ

2005

 

2005

97

Zor Entübasyonlu Hastalarda Fiberoptik Nazotrakeal Entübasyonda Remifentamil-Propofol ve Remifentamil-Midazolam Karşılaştırılması

Doç.Dr.Ümit ERTAŞ

2005

 

2005

98

Direkt ve Endirekt Yapılan Kompozit Doguların Klinik Olarak Değerlendirilmesi.

Prof.dr.Nilgün SEVEN

2005

 

2005

99

Farklı Vakalarda Tedavi Öncesi ve Sonrası Oklüzal İlişkilerin Değerlendirilmesi ve Uzun Dönem Klinik Takipleri.

Prof.Dr.Nuran YANIKOĞLU

2005

 

2005

100

Elastomerik Ölçü Maddelerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi.

Prof.dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ

2005

 

2005

101

Işınla Sertleşen Kaide Maddelerinin Poly Methylmetacrylate Esaslı Kaide Maddelerine Tutunma Güçlerinin İncelenmesi.

Prof.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ

2005

 

2005

102

Yumuşak Astar Maddelerinin Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi.

Prof.Dr.Zeynep YEŞİL DUYMUŞ

2005

 

2005

103

Kronik Periodontitis’li ve Periodonttal  Olarak Sağlıklı Bireylerde Tükürükte 8-OHdG ve Antioksidan Seviyelerinin Tespiti.

Doç.Dr.Yasin ÇİÇEK

2005

 

2005

104

Kliniklerde Uzun Dönemli Hasta Kayıtlarının Tutulması ve Hastalıkları Tedavi Başarısı ve İlerleyişlerinin İncelenmesi.

Prof.Dr.Recep ORBAK

2005

 

2005

105

Pre-Eklematik ve Normal Hamile Kadınların Dişeti Olgu Sıvısında Sitokin Seviyelerinin Periodontal Parametrelerle İlişkisi.

Doç.Dr.Varol ÇANAKÇI

2005

 

2005

106

20 Yaş Dişlerinin Dişeti Olgusu Sıvısında Proinflamatuvar Sitokin Seviyeleri

Doç.Dr.Varol ÇANAKÇI

2005

 

2005

243

Nd: Yağ Lazerin Periodontal Tedavi İçinde Yumuşak Doku Uygulamaları ve Terapötik Kullanımdaki Etkinliğin Araştırılması ve Klasik Yöntemlerle Karşılaştırılması.

Yrd.Doç.Dr.Alparslan DİLSİZ

2005

 

2004

1

Ağızdaki Amalgam Dolgulardan Kaynaklanan Civanın Tükürük ve Kan Antioksidan Düzeyleri Üzerine Etkisi.

Prof.Dr.Nilgün SEVEN

2004

 

2004

2

Farklı Bolding Meteryaller ve Polimerizasyon Teknikleri Kullanıldığında Diş-Dolgu Ara Yüzeyinde Oluşan Marjinal Yarıkların İncelenmesi.

Doç.Dr.Y.Ziya BAYINDIR

2004

 

2004

3

Yapıştırma Simanlarının, Farklı Post Sistemlerinin Tutuculuğuna Etkilerinin İncelenmesi.

Prof.Dr.Nuran YANIKOĞLU

2004

 

2004

4

Fiber İlaveli ve İlavesiz Geçici Kuron Köprü Metaryellerinin Bükülme Dirençlerinin İn Vitro Değerlendirilmesi.

Yrd.Doç.Dr.Asude YILMAZ

2004

 

2004

5

Süt Dişlerinde Cam İonomerSiman-Dentin Ara Yüzündeki İnterdiffüzyon Sonunun Sem ve Tem Değerlendirilmesi.

Yrd.Doç.Dr.Taşkın GÜRBÜZ

2004

 

2004

6

Değişik Seviyelerde Periodontal Desteğini Kaybetmiş Dişlerde Sabit Kuvvetle Sondalama Sırasında Oluşan Klinik Ağrının Değerlendirilmesi.

Doç.Dr.Varol ÇANAKÇI

2004

 

2004

7

Periodontal Hastalığa Neden Olan Mikroorganizmaların İnsan Abo Kan Grupları ile Hazırlanan Besiyerlerinde Üreme Aktivitelerinin Değerlendirilmesi.

Yrd.Doç.Dr.Turgut DEMİR

2004

 

2004

8

Osteoporozlu Hastaların Kemik Dansitesini, Korteks Kalınlığını İmplant Uygulamalarında Çene Kemiklerinin Genişliğinin Ölçülmesi Dişlerin Pozisyon ve Araçlarının Tesbiti ve Patolojik Oluşumların Boyutlarının ve Dansitesinin Değerlendirilmesi.

Prof.Dr.O.Murat BİLGE

2004

 

2004

221

Farklı Etyolojiye Sahip Dişeti Hiperplazilerinde Hla Markerlarının Değerlendirilmesi.

Doç.Dr.Adnan TEZEL

2004

 

2004

222

Polietilen Fiber ve Cam Fiberle Güçlendirilmiş Estetik Materyallerinin Kırılma Dirençlerinin Karşılaştırılması.

Prof.Dr.L.İhsan ALADAĞ

2004

 

2004

223

Çürükten Etkilenmiş ve Etkilenmemiş Dentin Üzerine Uygulanan Bazı Dentin Adezivlerin Sem Gözlemleri ve Bağlanma Dayanıklarının İncelenmesi.

Prof.Dr.Nilgün SEVEN

2004

 

 

 

2004

 

224

Yeni geliştirilen palatal implant destekli hızlı molar distalizasyon apareyinin etkilerinin klinik ve sefalometrik olarak değerlendirilmesi.

Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM

Devam ediyor

 

 

 

2004

225

Mandibular distraksiyon yapılan tavşanlarda external bone morphogenetic protein -2`nin (bmp-2) distraksiyon kemiğinin maturasyonu üzerine etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi.

Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM

Devam ediyor

 

 

 

2004

226

Tavşanlar üzerine uygulanan farklı ortodontik kuvvetlerin fizyolojik veya patolojik olup olmadığının histopatolojik ve hormonal olarak değerlendirilmesi.

Yrd. Doç. Dr. İbrahim YAVUZ

Devam ediyor

 

 

 

2003

156

Değişik alaşımlarda metal-porselen bağlantısına; farklı oranlarda artık metal kullanımının, elektro-kimyasal olarak kalay ve krom kaplamanın ve farklı ısılarda opksidasyon uygulamanın etkisinin incelenmesi.

Prof. Dr.

Zeynep YEŞİL DUYMUŞ

Devam ediyor

 

 

2003

158

Renk seçiminde kullanılan bilgisayar destekli cihazların eğerlendirilmesi.

Doç. Dr. Funda BAYINDIR

Devam ediyor

 

 

2003

159

Farklı restoratif materyallerin yüzey yapılarının ve aşınma özelliklerinin in vivo ve invitro koşullarda değerlendirilmesi

Doç. Dr. Yücel YILMAZ

Devam ediyor

 

 

 

2003

160

Ağız çene ve yüz bölgesinde görülen odontojenik enfexiyonlara neden olan mikroorganizmaların rutin tanı yöntemleri ve ileri tanı yöntemlerinden

Biri olan mikrobıal identifikasyon sistemle yağ asitleri üzerinde tanılanması ve antibiotiklere duyarlılık

Doç. Dr. Ümit ERTAŞ

Devam ediyor

 

 

 

2003

161

Genel anestezi altında yapılan minör cerrahi operasyonlarında gömük diş amaliyatlapikal rezeksiyon diş çekimi preprotetik cerrahi

Müdahaleler) sevofloran ve desfloranın,recqvery

Kriterleri ve hemodinamik etkileri açısından karşılaştırılması.

Doç. Dr. Ümit ERTAŞ

Devam ediyor

 

 

2003

162

Çinko eksikliğine maruz bırakılan farelerin oral bulgularının klinik ve histopatolojik incelenerek karşılaştırılması

Doç. Dr. Adan TEZEL

Devam ediyor

 

 

2003

163

Periodontal tedavi sonrası estetik kaybın değerlendirilmesi ve hasta onayına sunulması.

Prof. Dr. Recep ORBAK

Devam ediyor

 

 

2003

164

Ağız kokusunun sitematik kokulardan objektif yöntemlerle tespiti ve tedavisi.

Doç. Dr. Yasin ÇİÇEK

Devam ediyor

 

 

2003

165

Fluoride salan restorative materyallerinin fluoride salım özelliklerinin incelenmesi.

Doç. Dr. Y. Ziya BAYINDIR

Devam ediyor

 

 

2003

166

Farklı bonding ajanlarının biouyumluluğunun nvivo olarak değerlendirilmesi.

Doç. Dr. Mehmet YILDIZ

Devam ediyor

 

 

2003

167

Endodontik dolgu maddelerinin ve bonding ajanlarının pulpa hücreleri üzerine sitotoksit etkilerinin incelenmesi

Yrd. Doç. Dr. K. Meltem ÇOLAK

Devam ediyor

 

 

2003

168

Farklı yöntemlerle uygulanan prostaglandinlerin, diş hareketi ve kemik metabolizması üzerine etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi

Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM

Devam ediyor

 

 

2003

274

Sağlıklı gingivade T lenfosit subsetlerinin yaşlanmaya bağlı değişimlerinin incelenmesi.

Doç. Dr. Varol ÇANAKÇI

Devam ediyor

 

 

2003

275

Adolesan bireylerde, pubertal büyüme atılmı ile büyüme, cinsiyet ve kemik metabolizma hormonları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Prof. Dr. İsmail CEYLAN

Devam ediyor

 

 

2003

276

Tavşanlarda rapid palatal ekspansiyon sonrası kalsitonin uygulamasının remodeling üzerine etkisinin histolojik olarak incelenmesi

Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM

Devam ediyor

 

 

2003

277

Kronik periodontitisli hastalarda dişeti dokusunda mitokondrial dna delesyonlarının apasttptı ması

Prof. Dr. Recep ORBAK

Devam ediyor

 

 

2003

279

Servikal traksiyon tedavisi uygulanan hastalarda periodontal sağlık durumunun incelenmesi.

Doç. Dr. Varol ÇANAKÇI

Devam ediyor

 

 

2003

280

Farklı tipperiodontal hastalarda diş eti olduğu sıvısındaki nitrat oksit seviyelerinin ve bununla

İlişkili sitokinlerin değerlendirilmesi

Doç. Dr. Varol ÇANAKÇI

Devam ediyor

 

 

2003

281

Önceden veneere edilmiş paslanmaz çelik kuronların hem klinik hemde laboratuvar şartlarında değerlendirilmesi

Doç. Dr. Yücel YILMAZ

Devam ediyor

 

 

2003

282

Ortodontik diş hareketleri üzerine kortikosteroid ve isoflavone`un etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi.

Doç. Dr. Yücel YILMAZ

Devam ediyor

 

 

2003

323

Önceden venere edilmiş paslanmaz çelik kuronlarda meydana gelen başarısızlıkların tamiri. Değerlendirilmesi

Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM

Devam ediyor

 

 

2002

82

Klasik ve bilgisayar destekli hasta eğitim yöntemlerinin orodontik tedavide hasta kooperasyonu üzerine etkilerinin incelenmesi

Prof. Dr.Hüsamettin OKTAY

Sona erdi

 

 

2002

83

Bilgisayar destekli büyüme tahmini yönteminin güvenilirliği değerlendirilmesi.

Prof. Dr. İsmail CEYLAN

Sona erdi

 

 

2002

84

Ortodonti tedavi planlamasında ortodontistler arası tedavi yaklaşım farklılıklarının değerlendirilmesi

Prof. Dr. Abdulvahit ERDEM

Sona erdi

 

 

2002

85

Periodontitisli ve osteoporozlu hastalarda plazma ve diş eti olgu sıvısı (dos)kemik alkalen fosfataz,kalsin osteokalsin düzeylerinin karşılaştırılması.

Doç. Dr. Adnan TEZEL

Sona erdi

 

 

2002

86

Periodonditisli hastaların başlangıç tedavisinde sistemik uygulanan siprofloksasinin dos ve plazmada düzeylerinin belirlenip etkinliğinin araştırılması.

Doç. Dr. Adnan TEZEL

Sona erdi

 

 

2002

87

Bilgisayar destekli hasta eğitim yöntemlerinin,peridontal tedavide hasta motivasyonu üzerine etkilerinin incelenmesi

Doç. Dr. Adnan TEZEL

Sona erdi

 

 

2002

167

Kavo diagnodent ile endikasyon konulup fissür örtücü uygulanan dişlerin klinik takibi.

Doç. Dr. Yücel YILMAZ

Sona erdi

 

 

2002

169

Maksiller yetersizliğe bağlı iskeletsel sınıf III problemli bireylerde, zygoma anchor titanyum mini-plaklardan destek alınarak uygulanan yüz maskesinin tedavi etkilerinin incelenmesi.

Prof. Dr. İsmail CEYLAN

 

Sona erdi

 

 

2002

170

Ortodontik materyallerin vücut sıvılarına geçiş miktarlarının atomic absorption spectrophotometry yöntemiyle incelenmesi

Doç. Dr. Bülent BAYDAŞ

Devam ediyor

 

 

2002

171

Ağız çene ve yüz defektlerinin tedavisinde alternatif otojen kemik grefti olarak alt ve üst çene kemiğinin kullanılmasına yönelik klinik bir araştırma.

Doç. Dr. Metin GÜNGÖRMÜŞ

Devam ediyor

 

 

2002

174

Peridontitisli hastaların dişeti olduğu sıvısı (dos) ve tükrük karbonik anhidraz düzeylerinin karşıllaştırılması

Doç. Dr. Adnan TEZEL

Devam ediyor

 

 

2001

161

Air abrasiv teknolojinin diğer kavite hazırlama teknikleriyle mikrosızıntı yönünden karşılaştırılması

Doç. Dr. Mehmet YILDIZ

Sona erdi

 

 

2001

162

Ortodontik tedavinin kemik yapımı ve yıkımında rol alan hormon düzeyleri üzerine etkisi.

Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY

Devam ediyor

 

 

2001

163

Erişkin periodontitis ve romatoit artritli hastalarda periodontal durumu ve dişeti oluğu sıvısı Ig A, Ig G, Ig M arasındaki ilişki.

Doç. Dr. Adnan TEZEL

Devam ediyor

 

 

2000

56

Dişlerdeki çürük seviyesinin tespitinde klinik radyografik rvg laser flourasans (KaVo diagnodent) sistemlerinin karşılaştırılmaları

Prof. Dr. Nilgün SEVEN

Sona erdi