Radyoloji A.D

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2018 STRATEJİ PLANI

Sekreterlik: 0 442 231 69 20

BİRİM AKADEMİK KADRO İSİMLERİ

1-Prof.Dr.Adnan OKUR,2-Prof.Dr.Zeki BAKIR,3-Prof.Dr.Akın LEVENT, 4- Prof.Dr.Abdulmecit KANTARCI, 5- Prof.Dr.Fatih ALPER, 6- Doç.Dr.Suat EREN, 7- Yrd.Doç.Dr.Adem KARAMAN, 8- Yrd.Doç.Dr.Irmak DURUR SUBAŞI, 9- Yrd.Doç.Dr.Ümmügülsüm  BAYRAKTUTAN, 10- Yrd.Doç.Dr.Hayri OĞUL

Araştırma görevlisi sayımız: 9

Personel sayımız: Anabilim Dalı Sekreteri

Kayıt ve Raporlama ünitesinde çalışan personel sayısı: 15

Kadrolu çalışan teknisyen sayımız: 31

Kadrosuz çalışan teknisyen sayımız: 7

Hemşire sayımız: 4

BİRİMİN TARİHÇESİ 

1966 yılında Prof. Dr. Ali Namık Şener tarafından kuruldu. Devam eden süreçte Prof. Dr. Ercan Tuncel ve Prof. Dr. Şefik Güney gelişimi devam ettirdi. Halen Prof. Dr. Adnan Okur Anabilim Dalı Başkanıdır. Son on yılda gerek görüntüleme cihazları gerekse akademik kadro gelişmiş ve Türkiye’nin önde gelen ünitelerinden biri haline gelmiştir.   

BİRİMİN MİSYON VE VİZYONU 

Başta Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere ülkemizde yaşayan insanların ihtiyaç ve beklentilerine uygun, etkin, verimli sağlık hizmeti ve eğitimi vermek, araştırmaları ile evrensel bilime katkıda bulunmaktır. 

Vizyonumuz, gelişmiş ülkelerle aynı düzeyde görüntüleme, tanı ve girişimsel radyolojik işlemleri uygulamak, teknolojik tüm yenilikleri ve güncel bilgileri uygulamak, mevcut kaynakları uygun şekilde kullanmak, çalışanlar ve hizmet alanların mutluluğunu ve sağlığını temin etmektir.

Stratejik Amacımız:

Dünyadaki radyoloji alanındaki tıp teknolojisi noktasındaki gelişmeleri takip etmek ve bunları kısa sürede uygulayabilir hale gelmek.

Mevcut personeli ve cihaz farkını verimli düzeyde kullanmak.

BİRİMDEKİ SOSYAL KÜLTÜREL AKTİVİTELER

Bölgesel ve yurtiçi kurs,  sempozyum ve kongreler düzenlenmektedir. Hizmet içi eğitimler ve asistan eğitim programları uygulanmaktadır.  

BİRİMDEKİ ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ

Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrenci Sayısı: 271

Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrenci Sayısı: 243

Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrenci Sayısı: 239

Tıp Fakültesi 5. Sınıf Öğrenci Sayısı: 191

İngilizce Tıp Fakültesi 2. Sınıf Öğrenci sayısı:  37

İngilizce Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrenci sayısı:  29

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji 1. Sınıf Öğrenci Sayısı: 39

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji 2. Sınıf Öğrenci Sayısı: 33

 

 

 

Açık ve Kapalı Alan (m2)   3000 m2 kapalı alan

Derslik sayısı                       2 x 70 m2

Anfi sayısı

Akademik Yönetim Odası        1X 30 m2

Öğretim Elemanı Odası            14X 15 m2

Laboratuvar Sayısı                     

Atölye- Stüdyo Sayısı                  2X40 m2

Kulüp Odası                                  1X60 m2   

Kütüphane sayısı ve alanı           1X20 m2

Kantin                                            1X15 m2