PERSONEL

Prof. Dr. Ramazan Altundaş

Prof. Dr. Ramazan Altundaş Organik Kimya Anabilim Dalı

Kişisel Bilgiler

 • Ramazan Altundaş
 • Professor Doctor
 • Organik Kimya Anabilim Dalı

Çalışma Alanları

 • Sikloalkanonların Enantioyoselektif alkilasyonu
 • b-amino asit sentezi ► ( 2008 - ... )
 • Nükleofilik grup içeren alkil furanların oksidasyonu ve sentetik uygulamaları ► ( 2005 - ... )
 • Antikanser ilaçlar ► ( 2015 - ... )

Akademik / İdari Geçmiş

 • Atatürk Üniversitesi, Kimya, 1987
 • Atatürk Üniversitesi, Organilk Kimya, 1987
 • Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 1995
 • Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2006
 • Atatürk Üniversitesi, Organik Kimya Anabilim Dalı, 2011