PERSONEL

Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu

Prof. Dr. Reşat Karcıoğlu Muhasebe ve Finansman

Kişisel Bilgiler

  • Reşat Karcıoğlu
  • Professor Doctor
  • Muhasebe ve Finansman

Akademik / İdari Geçmiş

  • Atatürk Üniversitesi, İşletme Bölümü, 1985
  • Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1987
  • Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990
  • Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1991
  • Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1995
  • Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2000